Kraljev put

Centar za kulturu Semberija
Centar za kulturu Semberija

  • Patrijarha Pavla 1
    Tel: 055/204-202 055/490-307
    Fax:055/209-934
    http://www.semberija.com
Bijeljina, Kraljev put Centar za kulturu Semberija

Predstava "Kraljev put", koju je po memoarima Kralja Petra Drugog režirala Lilijana Ivanović, biće premijerno odigrana u Bijeljini 21. aprila.

Mono­dra­ma „Kra­ljev put" nastala je po memo­ar­skoj pro­zi kra­lja Petra II Kara­đor­đe­vi­ća, sku­plje­noj u knji­zi „Moj život", zatim po zapi­si­ma isto­ri­ča­ra, novin­skim član­ci­ma i TV emi­si­ja­ma posve­će­nim kra­lju.

Lik kra­lja Petra II igra mitro­vač­ki glu­mac Vla­di­mir Bala­šćak.

Predstava je urađena pod patronatom Kraljevskog Doma Karađorđevića i NJKV Princa Aleksandra II Karađorđevića.

Početak predstave je u 20 časova, u velikoj sali Centra za kulturu. Cijena ulaznice je 5 KM, a prodaja se vrši na biletarnici Centra.

Najave događaja