Kategorije

DODAJ OGLAS

Nastavnik razredne nastave - OSNOVNA ŠKOLA  „MEŠA SELIMOVIĆ“ JANjA

Oglas otvroren do: 19.01.2017.

Opis radnog mjesta


Nastavnik razredne nastave, Centralna škola -puna norma – na određeno vrijeme do povrataka radnice sa neplaćenog odsustva- lice sa radnim iskustvom- položen stručni ispit- 1 izvršilac Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos


I-Opšti uslovi
Da je državljanin RS i BiH, to se dokazuje Uvjerenjem o državljanstvu, ne starije od šest mjeseci;
Da je punoljetan, a to se dokazuje Izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte;
Da je radno sposoban a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;
Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog, i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, što se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanju koje će škola pribaviti službenim putem a prije zasnivanja radnog odnosa.Uz potpisanu prijavu kandidat ( navesti u prijavi za koje radno mjesto kandidat konkuriše) je dužan dostaviti i sledeću dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje iz člana 9, član 21 i član 22 Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi ( Službeni glasnik RS br: 102/14)
Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa
Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena
Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica.
Uvjerenje o stažu izdato od ranijeg poslodavca,
Uvjerenje o položenom stručnom ispitu.
Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;
Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;Dana 24.01.2016. godine u 10:00 časova u prostorijama JU OŠ „ Meša Selimović“ Janja obaviće se testiranje svih kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa,  dok će se u 11:00 časova obaviti interviju sa svim kanadidatima. 
Kandidati se neće posebno pozivati na interviju, a ukoliko se ne pojave na interviju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Nepotpune i neblagovremene prijave  neće se uzeti u razmatranje.Prijave dostavljati lično ili putem pošte na adresu škole JU OŠ ,,Meša Selimović” Janja, Karađorđeva 250, 76316 Janja. Konkurs će biti otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Zavoda za zapošljavanje u Bijeljini i u dnevnom listu „Glas Srpske“.