Kategorije

DODAJ OGLAS

Osnovna škola „Dositej Obradović“ Suvo Polje

Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Oblast: Obrazovanje
Rad na: Neodređeno vrijeme
Regija: Bijeljina
Konkurs otvoren do: 08.09.2011.

Opis radnog mjesta:

1. Pedagog škole (75% norme), na određeno vrijeme- do povratka direktora sa funkcije, a najkasnije do 31.08.2012. godine-1 izvršilac, pripravnik;
2. Nastavnik ili profesor razredne nastave, na određeno vrijeme do 31.08.2012. godine, rad u područnom odjeljenju Srednji Zagoni, pripravnik.

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos:

- kandidati treba da imaju višu ili visoku stručnu spremu odgovarajućeg smjera sa ili bez radnog iskustva,
- da nemaju zakonskih smetnji za obavljanje ovog posla (uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka, ne starije od tri mjeseca),
- da posjeduje izvod iz matične knjige rođenih (izvod iz MKR, izvađen od 01.09.2010. godine je trajan i nema rok trajanja)- ne starije od 6 mjeseci,
- uvjerenje o državljanstvu BiH ili RS- ne starije od 6 mjeseci,
- ljekarsko uvjerenje o psihološkoj i fizičkoj zdravstvenoj sposobnosti za rad sa učenicima (dostavlja kandidat koji je odabran po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa)- ne starije od 6 mjeseci.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Biroa za zapošljavanje i dnevnog lista Glas Srpske.

Prijave slati na adresu: Osnovna škola „Dositej Obradović“ 76321 Suvo Polje, Bijeljina.
Fotokopije dokumenata koraju biti ovjerene.
Nepotpuna, neovjerena, zastarjela i neblagovremeno dostavljena dokumentacija neće se razmatrati, jer ne ispunjava uslove konkursa.

   [email protected]