Uspješna dokapitalizacija Pavlović banke

Pavlović International banka uspješno je okončala XVII emisiju običnih akcija čime je povećala svoju kapitalnu adekvatnost, saopšteno je danas iz ove banke.

BIJELJINA

U saopštenju je navedeno da je dokapitalizacija banke i ovaj put izvršena od postojećih većinskih akcionara, bračnog para Pavlović koji su i ovaj put djelom dokazali svoje opredjeljenje.

„Za one koji to žele prihvatiti, poruka je jasna a to je da je ova dokapitalizacija zapravo investicija od šireg društvenog značaja. Banka je u cjelosti pokrila prošlogodišnji gubitak i imala preostali osnovni kapital iznad zakonom propisanog cenzusa kao i obezbijeđene sve parametre poslovanja u skladu sa zakonom regulativom. Ova dokapitalizacija će banci omogućiti dalji rast aktive, aktivnije poslovanje i jačanje konkurentske pozicije na našem tržištu", istaknuto je u saopštenju.

Ovom prilikom se zahvaljujemo našim klijentima koji su bili sve vrijeme uz banku, poručujemo im da slobodno i bez rezerve posluju imajući u vidu da će Banka cijeniti njihovu vjernost i intenzivnim poboljšanjem kvaliteta svojih proizvoda i usluga doprinijeti čvršćem i jačem međusobnom povjerenju, poručuju iz ove banke.