Pogledajte u kojim ulicama je zabrana saobraćaja, i koje su alternative!

Zbog izvođenja radova na izgradnji sistema za prikupljanje i prečišćavanje otpadnih voda, u periodu od 14.08.2017. do 15.10.2017. godine određena je zabrana saobraćaja za sve vrste vozila u sljedećim ulicama:

BIJELJINA

- Ulica Miloša Obilića (od raskrsnice sa ulicom Majevička do raskrsnice sa ulicama Sremska i Živojina Mišića), osim za vozila stanara u periodu kada to ne ometa izvođenje radova,

- Ulica Solunska, osim za vozila stanara u periodu kada to ne ometa izvođenje radova,

- Ulica Sarajevska, osim za vozila stanara u periodu kada to ne ometa izvođenje radova,

- Ulica Cara Uroša (od raskrsnice sa ulicom 1. maja do raskrsnice sa ulicom Dušana Baranina), osim za vozila stanara.

U toku izvođenja radova, saobraćaj autobusa kroz Majevičku ulicu će biti zabranjen i biće usmjeren kroz ulice Knez Ive od Semberije i Jovana Dučića u Račansku ulicu.

Pored navedenog, u periodu od 17.08.2017. do 30.10.2017. godine određena je izmjena režima saobraćaja za sve vrste vozila u sljedećim ulicama:

- Ulica Srpske vojske (zabrana saobraćaja za sve vrste vozila od raskrsnice sa ulicama 27. marta, Nikole Tesle i Žrtava fašističkog terora – raskrsnica kod „Bleda“ do iza 50 metara od ulaza u krug Bolnice i Doma zdravlja)

- Ulica 27. marta (zabrana saobraćaja za sve vrste vozila od raskrsnice sa ulicama Nikole Tesle, Srpske vojske i Žrtava fašističkog terora – raskrsnica kod „Bleda“ do raskrsnice sa Ulicom Jovana Kronštatskog)

- Ulica Nušićeva (zabrana saobraćaja za sve vrste vozila osim vozila stanara, i to od raskrsnice sa Ulicom Save Kovačevića do raskrsnice sa ulicom 27. marta),

- Ulica Save Kovačevića (promjena smjera kretanja, na potezu između dva susjedna ukrštanja sa Nušićevom ulicom),

- Ulica Nikole Tesle (zabrana saobraćaja za sve vrste vozila osim vozila stanara, i to od raskrsnice sa Ulicom Save Kovačevića do raskrsnice sa ulicama 27. marta i Žrtava fašističkog terora),

- Ulica Ivana Gorana Kovačića (zabrana saobraćaja za sve vrste vozila osim vozila stanara, i to od raskrsnice sa Ulicom Đure Daničića do raskrsnice sa Ulicom 27. marta),

- Ulica Kozaračka (zabrana saobraćaja za sve vrste vozila osim vozila stanara, i to od raskrsnice sa Ulicom Kadinjačka do raskrsnice sa Ulicom 27. marta, obuhvatajući i Ulicu Jovana Cvijića),

- Ulica Potporučnika Smajića (zabrana saobraćaja za sve vrste vozila osim vozila stanara i vozila Doma zdravlja, zabrana zaustavljanja i parkiranja i promjena režima kretanja vozila u dvosmjerni).

U vrijeme izvođenja radova, saobraćaj teretnih vozila preusmjerava se na gradsku obilaznicu. Kako postojeći pristup Bolnici i Domu zdravlja neće biti u funkciji, za pristup navedenim ustanovama staviće se u funkciju ulaz u kompleks Bolnice koji u prethodnom periodu nije korišćen, a nalazi se takođe u Ulici Srpske vojske u blizini raskrsnice sa Ulicom Nikole Spasojevića.