Fond PIO RS - "Stop prevarama - do penzije pošteno"

Fond penzijsko-invalidskog osiguranja Republike Srpske do sada je u akciji "Stop prevarama - do penzije pošteno" zaprimio ukupno 328 prijava, od kojih 302 telefonski i 26 u pismenoj formi, izjavio je Srni portparol Fonda Tihomir Jokismović.

REPUBLIKA SRPSKA
"Od početka akcije, 30. decembra, do danas bilo je 12 radnih dana i za taj period dobili smo ukupno 328 prijava - 302 prijave putem besplatnog telefona 080-050-100, a 26 pisanih", rekao je Joksimović.

On je dodao da se najveći broj prijava, njih oko 70 odsto, odnosi na invalidsku penziju. "Najviše prijava, u kojima ljudi navode sumnje da je bilo nezakonitih radnji, odnose se na invalidske penzije", rekao je Joksimović i dodao da prijave pristižu uz argumentaciju da su ova prava stečena na sumnjiv način prilikom obrade medicinske dokumentacije ili prilikom odobravanja prava na invalidsku penziju.

On je naglasio da svaka prijava mora biti prekontrolisana.

Joksimović je rekao da je veliki broj sumnji u prijavama izražen za one koji su pravo ostvarili po osnovu učešća u Vojsci Republike Srpske. "Veliki broj prijava odnosi se na samu kategorizaciju borca", precizirao je Joksimović.

On je podsjetio da je prije akcije 37 korisnika primalo duplu penziju.

"U kontroli prava novčane naknade za tuđu njegu i pomoć i tjelesnog oštećenja ustanovljeno je, takođe, 37 nepropisno datih prava, od čega je 12 duplih korisnika", rekao je Joksimović i dodao da je u okviru akcije Fond PIO u svim svojim poslovnicama, boračkim organizacijama, te udruženjima penzionera instalisao poštansku sandučad, ukupno oko 170.

On je naveo da je proces kontrole prilično zahtjevan, te da je do sada obrađeno 150 prijava, koje potom idu u složeniji kontrolni postupak.

"Ostale prijave su u fazi sortiranja, kako bi i one išle u kontrolu", rekao je Joksimović.