Š.t.r.a.j.k. (acoustic)

Kafe bar Smokvica
Kafe bar Smokvica

  • Miloša Obilića 18
    Tel: 065/778-305; 055/423-281
Bijeljina, Š.t.r.a.j.k. (acoustic) Kafe bar Smokvica
Rezervacije na broj: 055/423-281

Najave događaja