Kategorije

DODAJ OGLAS

JU Dječiji  vrtić „Čika Jova Zmaj“  Bijeljina

Oglas otvroren do: 12.09.2019.

Opis radnog mjesta


REPUBLIKA SRPSKA
GRAD BIJELjINA
JU DJEČIJI VRTIĆ „ČIKA JOVA ZMAJ“ BIJELjINANa osnovu člana 31.stav 1. alineja 13.  Statuta ,  Javna ustanova  Dječiji  vrtić „Čika Jova Zmaj“ Bijeljina, te Ugovora o finansiranju bruto plate pripravnika djece poginulih boraca VRS broj: 02.3.1/0601-1000-3/19 , raspisuje                                              JAVNI OGLAS
                                          za prijem pripravnika1. Diplomirani vaspitač predškolske djece – 1 pripravnik iz kategorije djece poginulih boraca VRS

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos


Opšti uslovi za prijem u radni odnos :
-Da je državljanin Republike Srpske odnosno BiH
-Da je stariji od 18 godina
-Da ima opštu zdravstvenu sposobnost
-Da se protiv kandidata ne vodi krivični postupakPosebni uslovi  za prijem u radni odnos:
-VSS, Pedagoški fakultet, smjer predškolsko obrazovanje i vaspitanje
-Da je dijete poginulog borca Vojske Republike Srpske
-Da je na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske
-Da nikada nije radio/la u struci ( volonterski rad ili rad na određeno vrijeme radi obavljanja pripravničkog rada )Potrebna dokumenta :Uz prijavu na javni oglas , u kojoj kandidat navodi svoje ime, prezime, adresu stanovanja, kontakt telefon, neophodno je dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova :
-Diploma Pedagoškog fakulteta (180 ECTS) - smjer predškolsko vaspitanje i obrazovanje
-Uvjerenje o državljanstvu ( ne starije od 6 mjeseci ),
-Izvod iz matične knjige rođenih ( ako izvod nije trajni, ne može biti stariji od 6 mjeseci ),
-Uvjerenje Okružnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak, ne starije od tri mjeseca,
-Uvjerenje/potvrdu od Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske da je kandidat u evidenciji nezaposlenih lica
-Uvjerenje/potvrdu nadležne institucije da je kandidat dijete poginulog borca
JU DV „Čika Jova Zmaj“ Bijeljina će za izvršiti provjeru o činjenici pod brojem 4. Posebnih uslova, putem JU Zavod za zapošaljavanje  RS- poslovnica Bijeljina.
Dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti dostavlja kandidat koji bude primljen u radni odnos.
Navedena dokumenta moraju biti ili originali ili ovjerene kopije istih.Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objavljivanja  u Glasu Srpske.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Dostavljena dokumenta neće se vraćati kandidatima.
Sa kandidatima, koji budu ispunjavali uslove oglasa, obaviće se intervju dana 13.09.2019. godine, sa početkom u 10,00 časova u Ulici Svetog Save br.9 u Bijeljini.Prijave, sa potrebnom dokumentacijom, adresom i kontakt telefonom,sa naznakom : Prijava na konkurs za pripravnika- dipl. vaspitača predškolske djece- dijete palog borca VRS, kandidati mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu : Javna ustanova Dječiji vrtić „Čika Jova Zmaj“  76300 Bijeljina, Ulica Svetog Save broj: 9.
Broj: 1836/19