Kategorije

DODAJ OGLAS

Osnovni sud u Bijeljini

Oglas otvroren do: 02.01.2020.

Opis radnog mjesta


OSNOVNI SUD U BIJELjINI                     
Broj: 080-0-Su-19-000 757                          
               
Osnovni sud u Bijeljini o b j a v lj u j e                                      JAVNI KONKURSZa prijem asistenta (daktilografa) za rad na projektu SOKOP na određeno, a najduže dvije godine………………......1.izvršilac

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos


Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa predviđenih zakonom, kandidat treba da ispunjava i posebne uslove za zasnivanje radnog odnosa predviđene  Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta ovog suda, i to:- Završena srednja stručna sprema IV stepen i najmanje II stepen kursa za kompjutere, a izuzetno osmogodišnja škola sa daktilografskim kursom.
- šest mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
- obavezna provjera znanja testiranjem i putem intervjua, probni rad u skladu sa zakonom
    
UZ PRIJAVU PRILOŽITI SLIJEDEĆE DOKAZE:
- uvjerenje o državljanstvu
- rodni list
- dokaz o odgovarajućoj školskoj spremi (original ili ovjerena kopija)
- dokaz o završenom daktilografskom kursu (original ili ovjerena kopija)
- sertifikat o završenom II stepenu kursa za kompjutere
- dokaz o odgovarajućem radnom iskustvuJavni konkurs ostaje otvoren 15. dana od dana objavljivanja.
Nakon izbora kandidata, sud će po službenoj dužnosti za izabranog kandidata od nadležnih organa zatražiti dokaz o nevođenju krivičnog postupka i dokaz da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6.mjeseci, ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u organima pravosuđa, a izabrani kandidati su dužni prije stupanja na rad dostaviti ljekarsko uvjerenje.Predsjednik suda zadržava pravo popune većeg ili manjeg broja izvršilaca od raspisanog broja.
Prijave dostaviti lično ili na adresu: OSNOVNI SUD U BIJELjINI ulica Vuka Karadžića 3. sa naznakom “Prijava na javni konkurs”.
Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće biti razmatrane.