Ukupno slučajeva
558 (+1)
Preminuli
15 (+0)
Bijeljina po danima
Bijeljina kumulativno
Izvori: IZJZ / Bolnica Bijeljina | Portal Bijeljina Danas ne snosi odgovornost za posljedice nastale tumačenjem podataka! Detaljniji prikaz

JU ‘’Dječiji vrtić’’ Lopare

Oglas otvroren do: 26.09.2020.

Opis radnog mjesta


Na osnovu člana 62.  Zakona o predškolskom obrazovanju i vaspitanju (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’‘, broj:79/15 ) i saglasnosti načelnika opštine Lopare  broj:02/1-014-81   , direktor JU ‘’Dječiji vrtić’’ Lopare, raspisuje:
                                JAVNI KONKURS
                za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijemeI
*Voditelj produženog boravka.........1 izvršilac,položen stručni ispit, na određeno vrijeme, do 30.06.2021.godine.Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos


II Pored opštih uslova propisanim  Zakonom o radu, kandidat mora ispunjavati i posebne uslove propisane članom  68. Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju i članom 6. Stav 1. Pravilnika o načinu organizovanja proširenog programa :Opšti uslovi:
*Da je državljanin Republike Srpske i BiH
*Da je punoljetan
*Da je radno sposoban, a to dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa i
*Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična  djela  učinjena  protiv  dostojanstva  ličnosti,  morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim  licem
 
Posebni uslovi
- Odgovarajuću visoku stručnu spremu (profesor razredne nastave, VII stepen )
- položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,
- 1 godina radnog iskustva na poslovima profesora razredne nastave.III Uz prijavu na konkurs i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjavanje opštih i posebnih uslova, potrebno je dostaviti sledeću dokumentaciju koja je propisana članom 62. Stav7. Tačka 1. i 2.  Zakona o preškolskom vaspitanju i obrazovanju:
- Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocijena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocijena tokom studiranja.
- Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske, o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, nakon sticanja odgovarajuće stručne spremeIV Kandidat je dužan dostaviti ovjerenu fotokopiju svih dokumenata, budući da isti neće biti vraćeni kandidatima.
V Javni konkurs ostaje otvoren 10 dana od dana objavljivanja.
VI Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
VII Prijave sa traženom dokumentacijom se podnose u zatvorenoj koverti lično ili putem pošte na adresu: JU Dječiji vrtić Lopare, Ulica 3. Majevičke brigade 50, 75240 lopare, sa naznakom „ Konkursnoj komisiji“.