Ukupno slučajeva
6747 (+0)
Preminuli
221 (+0)
Bijeljina po danima
Bijeljina kumulativno
Izvori: IZJZ / Bolnica Bijeljina | Portal Bijeljina Danas ne snosi odgovornost za posljedice nastale tumačenjem podataka! Detaljniji prikaz
Dodaj oglas

Kategorije

A.D. ”Komunalac” Bijeljina

Oglas otvroren do: 26.05.2021.

Opis radnog mjesta


Na osnovu člana 51. Statuta A.D. ”Komunalac” Bijeljina- Prečišćeni tekst, u skladu sa članom 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 41/03) i Odlukom Nadzornog odbora A.D. ”Komunalac” Bijeljina broj: 3557/2021 i 3558/2021 od 04.05.2021. godine, Nadzorni odbor A.D. „Komunalac“ Bijeljina u statusu vršilaca dužnosti raspisuje                                        J A V N I K O N K U R S
                        za izbor i imenovanje Uprave A.D. ”Komunalac” BijeljinaI - Osnov
Nadzorni odbor A.D. ”Komunalac” Bijeljina, u skladu sa odredbama Zakona o javnim preduzećima, Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske i Statutom A.D. ”Komunalac” Bijeljina-Prečišćeni tekst raspisuje Konkurs za izbor i imenovanje Uprave Društva, i to:a) direktora Društva,
b) izvršnog direktora za ekonomsko - finansijske, pravne i opšte poslove i
v) izvršnog direktora za proizvodno-tehnološke poslove.II - Nadležnost
Nadležnost i odgovornost Uprave Društva propisani su Zakonom o javnim preduzećima, Statutom i opštim aktima Društva.III - Mandat
Mandat Uprave Društva traje 4 (četiri) godine, uz mogućnost ponovnog izbora.Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos


IV – Opšti uslovi:
1) da su državljani Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,
2) da su stariji od 18 godina,
3) da imaju opštu zdravstvenu sposobnost,
4) da se protiv njih ne vodi krivični postupak,
5) da nisu osuđivani za krivično djelo koje ih čini nepodobnim za obavljanje funkcije za koju se kandiduju,
6) da nisu otpušteni iz državne službe na osnovu disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH ili entitetima, u periodu od tri godine prije dana
objavljivanja Konkursa,
7) da se ne nalaze na izdržavanju kazne izrečene presudom Međunarodnog Tribunala za bivšu Jugoslaviju i da nisu pod optužnicom tog Tribunala, a nisu se povinovali naredbi da se pojave pred Tribunalom (član IX stav 1. Ustava BiH),
8) da ne obavljaju dužnost ili aktivnosti koje dovode do sukoba interesa, kako je propisano: članom 5. Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i
Hercegovine (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 34/02), članom 5.Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske (“Službeni
glasnik Republike Srpske”, broj 41/03) i članom 13. Zakona o javnim preduzećima (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 75/04 i 78/11).V - Posebni uslovi:
a) za direktora Društva:
1) da ima VSS ( VII stepen ),
2) poznavanje problematike vezane za djelatnosti kojima se bavi Društvo,
3) posjedovanje rukovodnih i organizacionih sposobnosti,
4) da ima najmanje 5 godina radnog iskustva sa VSS,
5) dokazani rezultati i uspjesi u obavljanju dosadašnjih rukovodnih funkcija i poslova,
6) podnošenje prihvatljivog programa rada i plana poslovanja i
7) da nema zakonskih smetnji za imenovanje na mjesto direktora Društva,b) za izvršnog direktora za ekonomsko-finansijske, pravne i opšte poslove:
1) da ima VSS ekonomske struke, diplomirani ekonomista ( VII stepen ),
2) posjedovanje važeće licence za tekuću godinu sertifikovanog računovođe,
3) potrebno stručno znanje iz djelatnosti sektora kojim će rukovoditi,
4) radno iskustvo od najmanje 5 godina sa VSS,
5) posjedovanje organizacionih i rukovodnih sposobnosti,
6) dokazani rezultati i uspjesi u obavljanju dosadašnjih poslova,
7) da nema zakonskih smetnji za imenovanje na funkciju izvršnog direktora,v) za izvršnog direktora za proizvodno-tehnološke poslove:
1) da ima VSS ekonomske ili tehničke struke ( VII stepen ),
2) potrebno stručno znanje iz djelatnosti sektora kojim će rukovoditi,
3) radno iskustvo od najmanje 5 godina sa VSS,
4) posjedovanje organizacionih i rukovodnih sposobnosti,
5) dokazani rezultati i uspjesi u obavljanju dosadašnjih poslova,
6) da nema zakonskih smetnji za imenovanje na funkciju izvršnog direktora.VI – Potrebna dokumenta
Uz prijavu na Konkurs sa adresom prebivališta i brojem telefona, kandidati su dužni dostaviti original, ili kod nadležnog organa ovjerene kopije, o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, i to:
a) za direktora Društva:
1) uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci),
2) izvod iz matične knjige rođenih ne starije od šest mjeseci, osim u slučajevima kada izvod iz MKR ima neograničen rok važenja,
3) uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti - samo kandidati koji uđu u uži izbor, dostaviće naknadno,
4) uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak ( ne starije od tri mjeseca),
5) uvjerenje da kandidat nije osuđivan – kandidati koji su rođeni van područja Republike Srpske, a koji uđu u uži izbor, lično će dostaviti uvjerenje, a za kandidate rođene u Republici Srpskoj, a koji uđu u uži izbor, Komisija za izbor će uvjerenje tražiti službenim putem kod nadležne Policijske uprave,
6) ovjerenu kopiju diplome o stečenom zvanju – VII stepen stručne spreme,
7) biografiju o kretanju u službi,
8) uvjerenje o radnom iskustvu u struci,
9) prihvatljiv program rada i plan poslovanja i
10) potpisane i kod nadležnog organa ovjerene izjave o ispunjavanju pod „IV-Opšti uslovi“ za tačke: 6), 7) i 8),b) za izvršnog direktora za ekonomsko-finansijske, pravne i opšte poslove,
1) uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci),
2) izvod iz matične knjige rođenih ne starije od šest mjeseci, osim u slučajevima kada
izvod iz MKR ima neograničen rok važenja,
3) uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti - samo kandidati koji uđu u uži izbor, dostaviće naknadno,
4) uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak ( ne starije od tri mjeseca),
5) uvjerenje da kandidat nije osuđivan – kandidati koji su rođeni van područja Republike Srpske, a koji uđu u uži izbor, lično će dostaviti uvjerenje, a za kandidate rođene u Republici Srpskoj, a koji uđu u uži izbor, Komisija za izbor će uvjerenje tražiti službenim putem kod nadležne Policijske uprave,
6) ovjerenu kopiju diplome o stečenom zvanju – VII stepen stručne spreme,
7) biografiju o kretanju u službi,
8) uvjerenje o radnom iskustvu u struci,
9) ovjerena kopija važeće licence za tekuću godinu sertifikovanog računovođe i
10) potpisane i kod nadležnog organa ovjerene izjave o ispunjavanju pod „IV-Opšti uslovi“ za tačke: 6), 7) i 8),v) za izvršnog direktora za proizvodno-tehnološke poslove:
1) uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci),
2) izvod iz matične knjige rođenih ne starije od šest mjeseci, osim u slučajevima kada izvod iz MKR ima neograničen rok važenja,
3) uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti - samo kandidati koji uđu u uži izbor, dostaviće naknadno,
4) uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak ( ne starije od tri mjeseca),
5) uvjerenje da kandidat nije osuđivan – kandidati koji su rođeni van područja Republike Srpske, a koji uđu u uži izbor, lično će dostaviti uvjerenje, a za kandidate rođene u Republici Srpskoj, a koji uđu u uži izbor, Komisija za izbor će uvjerenje tražiti službenim putem kod nadležne Policijske uprave,
6) ovjerenu kopiju diplome o stečenom zvanju – VII stepen stručne spreme,
7) biografiju o kretanju u službi,
8) uvjerenje o radnom iskustvu u struci,
9) potpisane i kod nadležnog organa ovjerene izjave o ispunjavanju pod „IV-Opšti uslovi“ za tačke: 6), 7) i 8).Imajući u vidu ovlašćenja Ombudsmena, koja proističu iz člana 16. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske ( “Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 41/03), vezano za prigovore na konačna imenovanja, postoji potreba stalnog uvida u dostavljena dokumenta, te se iz tog razloga dokumenta priložena uz prijavu na Konkurs neće vraćati kandidatima.VII – Objavljivanje Konkursa
Javni konkurs će biti objavljen u “Službnom glasniku Republike Srpske” i u dnevnom listu „Glas Srpske“.VIII – Rok za podnošenja prijava
Rok za podnošenje prijava je 14 (četrnaest) dana od dana poslednjeg objavljivanja Konkursa.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.
Sa svim kandidatima koji uđu u uži izbor, Komisija za izbor Uprave A.D. „Komunalac“ Bijeljina će obaviti intervju, o čemu će kadidati biti blagovremeno obaviješteni.
Upravu Društva imenuje Nadzorni odbor A.D. „Komunalac“ Bijeljina na prijedlog Komisije za izbor Uprave A.D. „Komunalac“ Bijeljina nakon provedenog Javnog konkursa.IX - Dostavljanje
Prijave se mogu dostaviti lično na protokol u Upravu A.D. ”Komunalac” Bijeljina, ul. Miloša Crnjanskog br. 7, ili poštom na istu adresu, sa naznakom “Komisiji za izbor Uprave A.D. ”Komunalac” Bijeljina – NE OTVARATI”.Broj: 3559/2021


20°

  • 14:00

    20°C
  • 17:00

    19°C
  • 20:00

    17°C
Umjereno oblačno

★ BDBOX oglasi SVI OGLASI