“Gugl” povodom 410 godina od rođenja Pjera de Ferma

Najveći internet pretraživač na svijetu “Gugl” promijenio je logo u čast 410 godina od rođenja francuskog matematičara Pjera de Ferma.

HighTech

"Gugl" je svoj logo promijenio u obliku zelene školske table na kojoj je ispisana "Velika Fermaova teorema". De Ferma, koji je rođen 17. avgusta 1601. godine a umro 12. januara 1665. godine, bio je i pravnik u tuluskom parlamentu, a uz Renea Dekarta jedan je od najznačajnijih matematičara Francuske 17. vijeka.

Bio je sin trgovca kožom. Studirao je na univerzitetima u Tuluzu, Orleanu i Bordou i završio pravo. Još kao student pokazivao je nesumnjivi talenat za matematiku, istakavši se 1629. svojom restauracijom Apolonijevog djela Plane loci (u slobodnom prevodu "Značajne tačke u ravni").

Bio je jedan od začetnika diferencijalnog računa sa svojim metodom pronalaženja najvećih i najmanjih ordinata krivih linija, analognim tada još nepoznatom diferencijalnom računu. Možda su još značajnija njegova briljantna istraživanja u teoriji brojeva.

Takođe su znatni njegovi doprinosi analitičkoj geometriji i vjerovatnoći. De Ferma je poznat po svojoj Velikoj Fermaovoj teoremi, koja se još zove i Posljednja Fermaova teorema. Veliku Fermaovu teoremu dokazao je Endru Vajls 1993. godine, međutim ispostavilo se da je dokaz imao nekoliko slabosti, pa je Vajls uz pomoć kolege Ričarda Tejlora te slabosti otklonio i dokaz je konačno objavljen 1995. godine.