VikiSemberija - Druga Vikimedijina radionica u Bijeljini

Vikimedijina Zajednica Republike Srpske u saradnji sa Narodnom bibliotekom Filip Višnjić u Bijeljini 28. novembra organizuje uređivačku radionicu u okviru projekta VikiSemberija na Vikipediji na srpskom jeziku i srodnim projektima.

BIJELJINA

Događaj predstavlja GLAM projekat koji za cilj imaju ostvarenje saradnje između kulturnih institucija na prostoru grada Bijeljine i Semberije i Vikimedijinih projekata radi stvaranja otvorenog i slobodnog sadržaja.

Radionica će biti održana od 15:00 do 19:00 časova u prostorijama Narodne biblioteke Filip Višnjić.

Tokom radionice učesnici će se upoznati sa osnovnim pravilima i smjernicama Vikipedije, kao i sa procesom nastanka i obrade vikipedijanskog članka.

Učesnici će biti slobodni prilikom odabira tema za pisanje, a literaturu za članke će obezbjediti biblioteka.

GLAM projekti podrazumijevaju projekte podrške i saradnje sa kulturnim institucijama: galerijama, bibliotekama, arhivima i muzejima.

Sama riječ je akronim nastao od engleskih riječi: Galleries, Libraries, Archives i Museums. Pored navedenih institucija, obuhvaćene su i ostale institucije kao što su pozorišta, zoološki vrtovi, botaničke bašte, javni emiteri i slično.

Ovaj događaj je drugi ovakve vrste u Bijeljini u organizaciji Vikimedijine Zajednice Republike Srpske, a predstavlja nastavak saradnje sa Narodnom bibliotekom Filip Višnjić.

Prva radionica je održana 17. oktobra 2016. godine.