Za 10 mjeseci oko 100 djece rođeno u inostranstvu

Za 10 mjeseci ove godine, prema podacima Matične službe u Bijeljini, na ovom području registrovano je 1.087 umrlih i 852 rođenih.

BIJELJINA

Šef Matične službe grada Bijeljina Dragana LJubojević kaže da je problem većeg broja umrlih od rođenih izražen posljednjih nekoliko godina.

Ona je navela da je, prema podacima Matične službe, za deset mjeseci ove godine u inostranstvu rođeno oko 100 djece čiji su roditelji otišli iz Bijeljine u evropske zemlje.

"Najveći trend odlaska ljudi u evropske zemlje bilježi se unazad četiri godine", rekla je LJubojevićeva i dodala da je to možda jedan od razloga zašto se svake godine na ovom području bilježi manji broj prvačića.

Evidentna je i činjenica, kaže ona, da je mali broj bračnih drugova koji se odlučuju na treće ili četvrto dijete, da je malo višečlanih porodica na području grada Bijeljina.

Matično područje Grada Bijeljina pokriva 14 mjesnih kancelarija, a najviše vjenčanja u navedenom periodu bilo je u mjesnim kancelarijama Dvorovi, Janja te u kancelariji u Bijeljini.