Blaga zima smanjila zagađenost vazduha u Bijeljini

Zagađenost vazduha u Bijeljini ove zime manja je nego prethodne, potvrdila su svakodnevna merenja kvaliteta vazduha.

BIJELJINA

Od početka sezone grejanja samo je 18. novembra i 21. decembra u zoni centra prekoračena granična vrednost lebdećih čestica, a 28. januara na lokacijama Centar i Gradska toplana lebdeće čestice su prekoračile i graničnu i tolerantnu vrednost.

Nadležni kažu da preduzimaju sve kako bi aerozagađenje smanjili na najmanju moguću meru. Zagađenje se u zimskim mesecima povećava zbog velikog broja kotlovnica u kojima se kao energent, uglavnom, koristi ugalj sa visokim sadržajem sumpora.

To je najčešće u ranim jutarnjim satima od šest do osam i u periodu od 16 do 20 časova. Osim kotlovnica, zagađivači su i ogroman broj motornih vozila kojih je registrovano više od 50.000 i oko 5.000 traktora.

- Najgore je ljudima, koji imaju problema sa respiratornim organima. I brinem se zbog male dece. Ne znam može li se ovaj problem rešiti, ali znam da se može delimično ublažiti ukoliko bi se koristio kvalitetniji ugalj - kaže Dragoljub Jovanović.

Katarina Modraković smatra da je aerozagađenje ove zime, ipak, manje nego prethodnih.

- Nekada se od smoga nije video prst pred očima. Ove godine nije tako strašno, a valjda zbog toga što je zima blaga pa se manje i loži -kaže Modrakovićeva.

Za razliku od prošle sezone grejanja, ove nije zabeleženo povećanje koncentracije sumpordioksida, a ni ugljenmonoksid nije prešao dozvoljenu granicu.

U Bijeljini nema velikih industrijskih zagađivača, a dva inspektora kontrolišu mala i srednja preduzeća koja su obavezna da u svom poslovanju zadovolje uslove iz ekološke dozvole.

Ekološku dozvolu ima i Gradska toplana, koja zagrejava 64.500 kvadratnih metara prostora. Priključenjem na gradsku toplovodnu mrežu eliminisane su kotlovnice Gradske uprave i Biblioteke, a u planu je priključenje Osnovnog suda, Poreske uprave, Centra za kulturu.

Direktor JP „Gradska toplana" Bijeljina Mladen Krasavac kaže da uvek postoji interesovanje prilikom izgradnje novih stambenih objekata, koji se nalaze blizu našeg toplovoda da se ti objekti priključe na sistem grejanja Gradske toplane.

- Povećanje našeg broja korisnika znači i da će oni prestati koristiti druge vidove grejanja i smanjenje aerozagađenja - kaže Krasavac.

U Gradskoj upravi Bijeljina kažu da preduzimaju sve radi poboljšanja kvaliteta vazduha i čistije životne sredine.

- Do sada je urađeno oko 300 kilometara sekundarne mreže za transport gasa. U toku je izrada glavnog sekundarnog transportnog gasovoda Bijeljina - Šepak, nakon čega će se stvoriti uslovi za priključenje svih domaćinstava kao i privrednih subjekata na gasovod. U gradskom parku u zadnje tri godine zasađeno je 150 novih stabala, a na prostoru gradskog područja još oko 200 stabala - naglašavaju nadležni.

Ekolozi upozoravaju da bi prelaskom na alternativne izvore energije kao što su gas i geotermalna voda došlo do drastičnog poboljšanja kvaliteta vazduha u zimskom periodu.

Merne stanice

Monitoring sistem u Bijeljini čine tri merne stanice. Automatska stanica postavljena u centru grada, meri kvalitet vazduha svaka tri minuta. Ona istovremeno služi i za merenje mikroklimatskih parametara. Pored automatske stanice, sumpor dioksid i azotne okside, mere još dve poluautomatske merne stanice locirane na širem području grada.