FOTO/VIDEO Semberska oaza eko i istraživačkog turizma

Vizitor centar "Jezera" je dobro osmišljen kompleks namijenjen za avanturistički i istraživački turizam. Ova oaza bogata je biljnim i životinjskim svijetom, i sasvim je sigurno da će u narednom periodu privući još veći broj eko turista.

Ekološko udruženje "Eko-put" već skoro deset godina svoj aktivizam usmjerava na osnivanje ekološkog istraživačkog centra na staroj delti balkanske ljepotice, rijeke Drine.

Aktivisti ovog udruženja uložili su ogroman napor da od divlje deponije koja se nalazila u neposrednoj blizini Pavlović mosta, na mjestu drinskih starača koje predstavljaju stari drinski tok, stvore na površini od 2.5 hektara kompleks koji će svojim sadržajem privući eko-turiste i na taj način postati dio evropske zelene staze.

Razlog ovako zamišljenog poduhvata krije se u činjenici da se drinskom obalom od naselja Janja pa sve do ušća može napraviti pješačka i biciklistička staza, a Vizitor centar "Jezera" imao bi ulogu polazne i završne tačke na ovoj maršruti.

Udruženje "Eko-put" sa ove lokacije otklonilo je divlje deponije uz pomoć nadležnih gradskih službi. Nakon toga počeli su radovi koji su se odnosili na uvođenje električne energije u kompleks, zatim postavljanje mokrog čvora, septičke jame i šahta za vodu, što je predstavljalo motiv članovima udruženja za dalje konkretnije radove.

Fondacija "Care" prepoznala je važnost ovog ekološkog projekta i uz njihovu podršku 2016. godine izgrađena su dva višenamjenska objekta, vidikovac, ulazna kapija i prilazni put.

Nakon dugogodišnjg truda, 2018. godine, realizacijom ReLoaD projekta koji finansira Evropska Unija, ovaj kompleks je dobio sredstva za redefinisanje Eko centra u Vizitor centar za donji tok ušća rijeke Drine. To je ključni korak u postupku za proglašenje statusa prekogranične saradnje za zaštitu biosfere za donji tok ušća rijeke Drine.

Cilj udruženja "Eko-put" je da se u kompleksu obezbijedi smještaj za oko 50 posjetilaca koji će moći da koriste usluge Vizitor centra. Sa druge strane planiraju da zajedno sa volonterima - budućim eko turističkim vodičima okupe istraživače, biologe i turiste koji će obilaziti ovo zaštićeno područje i ujedno ga proučavati.

Na taj način će se popularisati rijetka vrsta ptice - Mala čigra, čije je stanište upravo u Vizitor centru, a koja dolazi iz roda lastavica i predstavlja samo mali dio bogatog životinjskog svijeta čija vrijednost je nemjerljiva.

I veliki broj vrsta ptica pjevačica, pronašao je svoje stanište na ovom području, a tačan broj biće zadatak mladim istraživačima prilikom posjete da otkriju i zabilježe. Takođe, stari Drinski tok bogat je ribljim fondom što može biti interesantno nadležnim institucijama i resornim ministarstvima, da svoje resurse ulože u razvoj ove zaštićene zone koja predstvalja netaknutu prirodu na području Semberije.

Ekološko udruženje "Eko-put" svakodnevno osluškuje interesovanja eko turista iz regiona i svijeta koji žele da dođu u netaknutu prirodu, a njihov krajnji cilj je da ponude kompletnu uslugu - od smještaja, dnevnih sadržaja i aktivnosti do zdravih namirnica i obroka koji će se spremati u sklopu ovog kompleksa.

Plan za naredni period je stvaranje vještačkog jezera sa uređenom plažom i dokom za čamce, zatim prostor za kampovanje i ljetni amfiteatar koji će vrlo brzo ugledati svijetlost dana u ovoj semberskoj oazi.

Na taj način stvoriće se jedinstvena cijelina koja će zadovoljiti kriterijume za dobijanje statusa nacionalnog parka, što je put do krovnog statusa - rezervata biosfere.

 

Ovaj članak nastao je kao rezultat projekta "Turizam u Bijeljini - pogled iz online svijeta".
Projekat se realizuje u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu - ReLOaD koji finansira Evropska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP). U sufinansiranju projekta "Turizam u Bijeljini - pogled iz online svijeta" učestvuje Grad Bijeljina.
Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost UG Impact Centar Bijeljina i ni na koji način ne odražava stavove Evropske unije (EU), niti Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP).