Sutra počinje SIMC - VI internacionalno pijanističko takmičenje

Akademija umjetnosti Slobomir P Univerziteta je i ove godine organizator šestog po redu međunarodnog pijanističkog takmičenja koje će se održati na Slobomir P Univerzitetu od 16. do 19. maja.

BIJELJINA

Prijavljeno je preko 270 takmičara, iz 56 muzičkih škola i nekoliko Akademija umjetnosti iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Crne Gore.

Prema planu organizatora učesnici će moći da se takmiče u disciplinama klavir solo, klavirski duo i uporedni klavir, a ocjenjivaće ih žiri sastavljen od najuglednijih pedagoga i pijanista: Aleksandra Romanić (Njemačka), Jokuthon Mihailović (Srbija), Olga Borzenko, (Srbija), Aida Gavrilova (Španija), Tea Dimitrijević (Srbija), Jelena Bajić (Srbija), Greta Ganović-Šećerkadić (Bosna i Hercegovina), Aleksandra Radosavljević (Bosna i Hercegovina), Arsen Čarkić (Bosna i Hercegovina), Neven Šobajić (Srbija), Slađana Dedić (Bosna i Hercegovina) i Dario Zombra (Bosna i Hercegovina ).

Pored takmičarskog dijela biće odražane klavirske radionice koje će voditi Jokuthon Mihailović, Aleksandra Romanić, Neven Šobajić, Aleksandra Radosavljević i stručna predavanja „Kako napraviti čas produktivnim i zabavnim", Aida Gavrilova; „Osnovi analitičkog pristupa u tumačenju i interpretaciji dramskog sadržaja muzičkog dela", Arsen Čarkić; „Ornamentacija u muzici baroka", Milan Popović Promocija knjiga: „Nacrt metoda" Frederika Šopena i „Klavirska muzika" Dragana Šobajića.

Ideja o utemeljenju i organizovanju Slobomir međunarodnog pijanističkog takmičenja je potekla prije jedanaest godina od profesora i studenata Akademije umjetnosti Slobomir P Univerziteta, koji su željeli da na taj način Slobomir i Bijeljinu učine centrima kulturnih dešavanja u regionu.