Ozvaničene prva i druga faza uređenja korita Janje

U Janji je ozvaničen početak uređenja korita istoimene rijeke u dužini od 1,8 kilometara, za šta će biti izdvojeno 6.130.000 KM kredita Svjetske banke, a uređenje podrazumijeva i izgradnju novog mosta koji će omogućiti bolji protok vode.

BIJELJINA

Direktor Jedinice za koordinaciju poljoprivrednih projekata pri Ministarstvu poljoprivrede RS Stefan Mitrović izjavio je da će betoniranje i kompletno saniranje korita spriječiti poplave unutar naselja Janja.

,,Ovi radovi se finansiraju sredstvima Svjetske banke, a ukupna vrijednost kredita je 22 miliona KM'', rekao je Mitrović.

Gradonačelnik Bijeljine Mićo Mićić istakao je da su faza tri i četiri na utvrđenju korita Janje počete ranije.

,,Ranije smo završili fazu tri uz pomoć Ambasade Turske, a faza četiri u dužini od šest kilometara, prema Novoj Janji i Modranu je u toku'', dodao je Mićić.