Građanskom incijativom do boljeg kvaliteta života

U cilju učešća što većeg broja građana u donošenju odluka koje se tiču unapređenja kvaliteta života u Gradu Bijeljina, danas je održan drugi sastanak Radnog tijela za građanske inicijative, koje čine predstavnici privatnog, javnog i civilnog sektora, kao i predstavnici mladih, u sklopu ReLOaD projekta koji finasira EU, a sprovodi UNDP i Gradska uprava Grada Bijeljina.

BIJELJINA

Cilj današnjeg sastanka bio je da se definišu do tri incijative koje će u narednim danima biti predočene građanima, a oni će putem gradskog sajta, društvenih meža ili glasanjem u šalter sali Gradske uprave moći da jednu od njih odaberu za realizaciju. Inicijative koje su danas precizirane uglavnom su povezane sa unapređenjem gradskog kulturnog i društvenog života.

- Prilikom izbora inicijativa glavni kriterijum kojim se rukovodi Radno tijelo je da što veći broj građana ima korist od realizacije icijative. Kroz projekat će za sprovođenje početnih ideja biti obezbijeđeno 15.000 KM, od čega je trećina sredstava iz gradske kase. Za realizaciju kvalitetnih, održivih inicijativa Gradska uprava je spremna da izdvoji i veće sume - naglasila je Ankica Todorović, šef Odsjeka za evropske integracije i lokalni ekonomski razvoj.