Broj ''122'' u službi građana dvadeset četiri časa

Policijska uprava Bijelјina, podsjeća građane na besplatan broj telefona ''122'' i da je to broj za hitne slučajeve na koji policijski službenici zaprimaju prijave i u skadu sa zaprimlјenom informacijom postupaju.

BIJELJINA

Bitno je da građani znaju da ukoliko su oštećeni prekršajem ili su žrtve izvršenja krivičnog djela, očevici tj. svjedoci događaja kojim se ugrožava tuđa lična bezbjednost ili imovina, da je poziv na broj '' 122 '' besplatan i predstavlјa broj za brzu koordinaciju i pravovremenu intervenciju policije i aktivan je dvadeset četiri časa konstantnim dežurstvom policijskih službenika.

Poziv na broj ''122'' pored toga što je besplatan, može biti i anoniman ne morate se predstavlјati.

Da bi policijski službenici pravovremeno reagovali bitno je da građani prilikom poziva na besplatan broj telefona dostave tačne i precizne podatke i odgovore na pitanja policijskog službenika koji zaprima prijavu.

Pored građana koji broj '' 122'' pozivaju iz potrebe, svakodnevno postoje i pozivi onih građana koji navedeni broj za hitne slučajeve pozivaju iz razloga koji ne spadaju u nadležnost policije. Ovu priliku koristimo da apleujemo na građane da ne zloupotreblјavaju i ne zauzimaju liniju, jer time onemogućavaju pravovremenu reakciju i pružanje pomoći i usluga građanima kojima je to zaista potrebno.