Strategija upravljanja otpadom: Odvajanje otpada na mjestu nastanka

Strategija upravljanja otpadom u Republici Srpskoj za narednih 10 godina predviđa da se u svim jedinicama lokalne samouprave uspostavi odvajanje otpada na mjestu nastanka, te poveća procenat koji je sada ispod dva odsto, izjavila je pomoćnik ministra za zaštitu životne sredine Svjetlana Radusin.

BIJELJINA

"Sve lokalne samouprave imaju problem upravljanja otpadom i vrlo mali procenat se odvaja, a to je polazna osnova za uspostavljanje integralnog sistema upravljanja otpadom", rekla je Radusin na prvoj javnoj raspravi o ovoj strategiji koja je danas održana u Bijeljini.

Ona je istakla potrebu da se poveća i pokrivenost uslugom sakupljanja otpadom sa sadašnjih do 65 odsto stanovništva u Srpskoj, a kao opšti cilj je navela neophodnost uspostavljanja informacionog sistema, jer sada podatke o količini otpada imaju samo jedine sanitarne deponije u Srpskoj koje se nalaze u Banjaluci i Bijeljini.

"Imamo 43 opštinske deponije koje ne posluju na sanitarnim principima, i to su uglavnom neuređena smetljišta koja u narednom periodu treba sanirati i zatvoriti", rekla je Radusin.

Ona je učesnicima javne rasprave, koja je održana u Gradskoj upravi Bijeljine, predstavila strategiju upravljanja otpadom koja se bazira na osam regija u Srpskoj, a o detaljima su govorili autori dokumenta iz Hrvatske koji su prenijeli iskustva ove zemlje u ispunjavanju vrlo oštrih evropskih direktiva u oblasti upravljanja otpadom.

Prema njihovoj ocjeni, strategija u Republici Srpskoj postavljena je vrlo realno i za njeno sprovođenje u narednih 10 godina potrebno je 190 miliona evra.

U analizi sadašnjeg stanja u Srpskoj navodi se da se godišnje prikupi 250.000 tona komunalnog otpada, od čega 40.000 tona u Bijeljini, što je godišnje 279 kilograma po stanovniku.

Trećinu čvrstog komunalnog otpada čini organski otpad iz kuhinja i bašta, 56 odsto su komponente koje se mogu ponovno iskoristiti, a 10 odsto su ostale miješane komponente i one koje je potrebno posebno preraditi, kao što su životinjski i elektronski otpad.

Udio opasnog otpada u komunalnom otpadu koji potiče iz domaćinstava, poput štednih sijalica, baterija, kućnih aparata i sredstava za čišćenje, procijenjen je na jedan odsto.

Načelnik Komunalne policije u Bijeljini Ratomir Draganić rekao je novinarima da je pokrivenost organizovanim odvozom otpada u gradu 75 odsto na području koje pokriva gradsko preduzeće "Komunalac", ali je svega 35 odsto u ruralnim sredinama gdje to radi privatna firma, zbog čega je na ovom području registovana 51 "divlja" deponija.

Nakon Bijeljine, javne rasprave o strategiji upravljanja otpadom u Republici Srpskoj za naredih 10 godina biće održane u Istočnom Sarajevu i Banjaluci.