1. Kvalitet vazduha u Bijeljini
Portal Bijeljina Danas obradio je podatke za period 03.02.2020. - 07.03.2024. (Podaci se redovno ažuriraju). Korišteni su zvanični podaci o kvalitetu vazduha koje objavljuje Gradska uprava Bijeljina, na osnovu mjerenja koje vrši JNU Institut za zaštitu i ekologiju Republike Srpske. Za ocjenjivanje se koristi Evropski indeks kvaliteta vazduha.

Odabrani period

Odabrane stanice

Odabrane komponente

Poništi

Podijeli ili sačuvaj


Sačuvaj link sa trenutnim filterom:

https://www.bijeljina.org/kvalitet-vazduha.html

Podijeli:

Kvalitet vazduha EAQI (03.02.2020 - 07.03.2024)

Srednja vrijednost indeksa za sve odabrane stanice (2). Dominantan zagađivač PM10

Ocijenjeno dana: 999 ODLIČAN: 485 PRIHVATLJIV: 236 UMJEREN: 84 ZAGAĐEN: 162 JAKO ZAGAĐEN: 32

Klase EAQI indeksa

i preporuke građanima

Jako zagađen
PM10 > 100 µg/m3

Jako zagađen

Uticaj na zdravlje stanovništva

Ozbiljne zdravstvene tegobe se mogu očekivati i kod zdravih osoba i u osetljivim grupama* populacije.

*Osetljive grupe su sledeće: stari, deca, osobe sa oboljenjima srca i pluća.

Preporuke za ponašanje stanovništva

- Preporuka za celokupnu populaciju: Izbegavati sve fizičke aktivnosti u spoljašnjoj sredini, skratiti boravak na otvorenom, preusmeriti obavljanje uobičajenih aktivnosti u zatvoreni prostor dok se ne poboljša kvalitet vazduha.

Zagađen
PM10 50 - 100 µg/m3

Zagađen

Uticaj na zdravlje stanovništva

Zdravstvene tegobe se mogu javiti u celoj populaciji, s tim što se kod osetljivih grupa* mogu javiti ozbiljnije zdravstvene tegobe nego u populaciji zdravih osoba.

*Osetljive grupe su sledeće: stari, deca, osobe sa oboljenjima srca i pluća.

Preporuke za ponašanje stanovništva

- Preporuka za osetljive grupe: Izbegavati naporne aktivnosti** u spoljašnjoj sredini. Preusmeriti obavljanje aktivnosti u zatvorenom prostoru dok se ne poboljša kvalitet vazduha.

- Preporuka za ostale u populaciji: Skratiti dužinu i smanjiti intenzitet napornih aktivnosti**. Praviti češće pauze u svim aktivnostima u spoljašnjoj sredini.

 

**Naporne aktivnosti: aktivnosti u spoljnoj sredini koje su praćene ubrzanim i dubokim disanjem.

Umjeren
PM10 40 - 50 µg/m3

Umjeren

Uticaj na zdravlje stanovništva

Kod osetljivih grupa* u populaciji se mogu javiti određene zdravstvene tegobe (najčešće pogošanje već postojećeg oboljenja), ali se ne očekuju efekti na zdravlje zdravih osoba.

*Osetljive grupe su sledeće: stari, deca, osobe sa oboljenjima srca i pluća.

Preporuke za ponašanje stanovništva

Preporuka za osetljive grupe: Može se boraviti napolju, ali pratiti eventualnu pojavu simptoma kao što su kašalj, otežano disanje, a dodatno i pojavu lupanja srca i neuobičajenog osećaja umora kod osoba sa oboljenjima srca. Ukoliko se jave ovi simptomi, skratiti dužinu i smanjiti intenzitet napornih aktivnosti** u spoljašnjoj sredini, a ako se simptomi zadrže i nakon preduzimanja ovih mera, obratiti se svom lekaru.

**Naporne aktivnosti: aktivnosti koje su praćene ubrzanim i dubokim disanjem.

Prihvatljiv
PM10 20 - 40 µg/m3

Prihvatljiv

Uticaj na zdravlje stanovništva

Kvalitet vazduha je prihvatljiv i boravak na otvorenom ne predstavlja nikakav rizik za većinu populacije. Izuzetak je mali broj izrazito osetljivih osoba u populaciji, kod kojih se mogu javiti blage do umerene zdravstvene tegobe (npr. znaci iritacije disajnih organa, kašalj, bol u grlu) i pri nižim koncentracijama zagađujućih materija u odnosu na koncentracije na koje reaguje najveći deo populacije.

Preporuke za ponašanje stanovništva

- Preporuka za izrazito osetljive osobe: Pratiti eventualnu pojavu simptoma, kao što su: kašalj ili otežano disanje. Ukoliko se jave, razmotriti mogućnost skraćenja i smanjenje intenziteta napornih aktivnosti** u spoljašnjoj sredini.

- Preporuka za ostale u populaciji: bez ograničenja tokom boravka na otvorenom.

**Naporne aktivnosti: aktivnosti koje su praćene ubrzanim i dubokim disanjem.

Odličan
PM10 0 - 20 µg/m3

Odličan

Uticaj na zdravlje stanovništva

Kvalitet vazduha je odličan, bez rizika po zdravlje stanovništva.

Preporuke za ponašanje stanovništva

Nema ograničenja u boravku na otvorenom, štaviše u cilju održavanja i unapređenja zdravih stilova života, u ovim uslovima se preporučuje što duži boravak na otvorenom uz fizičke aktivnosti, u skladu sa zdravstvenim stanjem pojedinaca (šetnja, vežbanje na otvorenom, vožnja bicikla i sl.). Ove aktivnosti na otvorenom treba obavljati na što je moguće većoj udaljenosti od vidljivih izvora zagađenja vazduha (saobraćajnice, kućna ložišta i sl.) Ova preporuka se odnosi na celokupnu populaciju, uključujući i osetljive grupe u populaciji.

Više o indeksu kvaliteta vazduha:
European Air Quality Index

Pregled odabranih komponenti (1) u stanicama (2) (03.02.2020 - 07.03.2024)

Klikni na legendu da isključiš prikaz na grafikonu. Selektuj za ZOOM i drži SHIFT za pomjeranje.

Prekoračenja

graničnih dnevnih vrijednosti

Pregled se odnosi samo na period, stanice i komponente koje ste odabrali.

Odabrani period
03.02.2020 - 07.03.2024

Raspoloživi podaci: 66.8%
999 od 1495 dana

Bijeljina Centar
PM10 (60 dana > 50µg/m3)

Gradska toplana
PM10 (242 dana > 50µg/m3)

Propisane granične vrijednosti

Dnevne granične vrijednosti propisane su u Uredbi o vrijednostima kvaliteta vazduha (Službeni glasnik Republike Srpske broj 124/12) za sledeće zagađujuće materije:

SO2 - Sumpor dioksid: 125 µg/m3
NO2 - Azot dioksid: 85 µg/m3
PM10 - Lebdeće čestice: 50 µg/m3
CO - Ugljen monoksid: 5 mg/m3
BS - Dim - čađ: 125 µg/m3

O3 - Ozon: 120 µg/m3 - ciljana vrijednost za maksimalnu dnevnu osmočasovnu vrijednost
PM2.5 - Lebdeće čestice: 25 µg/m3 - za kalendarsku godinu