Stočna pijaca Bijeljina ATC na dan 20.10.2021.

* Klikni na naziv za pregled kretanja cijene
Osvježavanje: Radnim danima oko 8h ujutro
STOKA JM Cijena u KM
Jagnjad kg 5.00
Konji kg 2.00
Krmače kg 2.00 - 2.10
Ovce kg 3.00
Prasad kg 2.80 - 3.00
Svinje u klasi kg 3.00
Svinje van klase kg 2.50 - 2.70
STOČNA HRANA JM Cijena u KM
Ječam 100kg 45.00
Kukuruz 100kg 50.00
BEZ KATEGORIJE JM Cijena u KM