ART simpozijum Jahorina

CZK Semberija
CZK Semberija

  • Patrijarha Pavla 1
    Tel: 055/204-202 055/490-307
    Fax:055/209-934
    http://www.semberija.com
Bijeljina, ART simpozijum Jahorina CZK Semberija

Izložba likovnih dijela nastalih na međunarodnoj likovnoj manifestaciji "ART SIMPOZIJUM JAHORINA" 2019.

Otvaranje: 22.10.2019. od 19 časova

UMJETNIČKA GALERIJA JU CENTAR ZA KULTURU "SEMBERIJA" BIJELJINA

Najave događaja