× Polazna Napravi kviz TOP 100 O BD kvizu Kontakt

Šta je BD kviz?

BD kviz je u početku zamišljen kao mali segment portala Bijeljina Danas, koji bi služio da se posjetioci kroz zabavne testove edukuju o istoriji Bijeljine.

Radeći na kvizu, odlučili smo da da platformu ipak proširimo i pitanjima iz drugih oblasti, ali i da je otvorimo prema posjetiocima tako da svako može da napravi svoj kviz :)

Naknadno smo dodali i opciju za logovanje putem Facebooka, kao i statistiku igrača, što je omogućilo i pravljenje rang listi.

Autori kvizova imaju i mogućnost odabira različitih tema za svoj kviz, kao i mogućnost pravljenje "skrivenih" kvizova koje će vidjeti samo korisnici koji imaju direktan link.

Vrste kvizova

Kvizovi na platformi mogu biti takmičarski ili promo kvizovi. Kvizovi koje naprave korisnici platforme mogu biti proglašeni takmičarskim kvizom od strane administratora. Uslov je da sadrže kvalitetna pitanja i da budu ilustrovani fotografijama.

Rangiranje

Kako bi mogli napraviti rang listu igrača, svakom takmičarskom kvizu dodijeljen je određen broj bodova (na osnovu broja pitanja i procijenjene "težine" kviza). Igrač može prikupiti sve bodove ako riješi kviz 100% tačno iz prvog pokušaja. Svaki naredni pokušaj donosi negativne bodove (1% od ukupnog broja bodova koje nosi kviz).

Pravila

Administracija zadržava pravo da obriše bilo koji kviz koji su napravili korisnici platforme i da zabrani pristup korisniku. Korisnik ne smije da koristi svoj Nalog u bilo kakve nelegalne ili nedozvoljene svrhe, niti na način protivan važećim zakonima / propisima, uključujući propise o zaštiti intelektualne svojine, zaštiti ličnih podataka i zaštiti poslovne tajne.

U slučaju postupanja Korisnika protivno važećim propisima, ili ukoliko su radnje Korisnika štetne za platformu, ili ako ponašanje Korisnika nosi pravni ili materijalni rizik, ili ako Korisnik ugrožava prava trećih lica, ili po nalogu nadležnog organa ili institucije, platforma ima pravo da privremeno suspenduje i/ili ukine Nalog Korisnika i odbije bilo kakvu trenutnu ili buduću mogućnost korišćenja platforme.

Bijeljina, april 2022. godine.

© BIMS / Bijeljina Danas 2022.