"Lari" u prošloj godini prijavljeno 108 slučajeva

Službi pravne pomoći nevladine organizacije "Lara" Bijeljina u prošloj godini obratilo se 108 žrtava nasilja u porodici, od kojih 106 žena i dva muškarca sa područja opština Ugljevik, Lopare, Bratunac i Bijeljina, podaci su ove organizacije.

BIJELJINA

Najstarija žrtva ima 73 godine i bila je izložena višedecenijskom nasilju a utočište je našla kod kćerke, dok je najmlađa korisnica pravne pomoći 1986. godište.

Najčešći razlog traženja pravne pomoći je nasilje u porodici, potom problemi sa plaćanjem alimentacije, mobing /tri slučaja/ i silovanje u dva slučaja koje iz straha od silovatelja nisu prijavljena policiji.

Najveći broj korisnika pravne pomoći ima završenu srednju školu, dvije žene su sa visokom stručnom spremom, dok ih 14 ima osnovnu školu što narušava stereotipno mišljenje da su nasilju izložene samo žene nižeg nivoa obrazovanja.

Prema podacima nevladine organizacije "Lara", najčešći oblici nasilja su fizičko, ali i psihičko, a evidentiran je i jedan slučaj teškog fizičkog zlostavljanja zbog kojeg je žrtva upućena na liječenje u Urgentni centar u Beogradu.

Prosječne godine starosti korisnika pravne pomoći su od 30 do 50, a uočeno je da mlađe žene ranije prijavljuju nasilje dok žene 50-ih godina koje traže pomoć nasilje trpe više od deceniju.

Na SOS telefon 1264 za žrtve nasilja u porodici od početka prošle do 31. marta ove godine javilo se ukupno 205 žena sa područja opština Bijeljina, Bratunac, Ugljevik, Lopare, Laktaši i Brčko. Jednak broj poziva stiže iz ruralnih i gradskih sredina od žena svih obrazovnih struktura.