Informacije o isključenju el. energije za petak 22. jul

Informacije o isključenju el. energije za petak 22. jul
Datum RJ/Poslovnica Elektroenergetski objekat Područje bez napajanja Razlog prekida isporuke Početak Završetak
22.07.2011 Bijeljina Dv 10 kV Batković Naseljena mjesta: Osotjićevo, Marići, Gajići, Lipovica, Rakići, Karavlasi, Miljevići,  Mala Obarska i dio Jelava Planirani radovi na priključenju nove TS 08,30 12,00
22.07.2011 Vlasenica Dv 10 kV Pilana Trafo stanice: Intal, Toplana, Pilana Milići, Intal, Milići 5 i Mišići 2 Pripremni radoni na rekonstrukciji dionice dalekovoda 10,00 15,00
22.07.2011 Han Pijesak TS Novo Naselje Ul. Aćima Babića, Cara Dušana i Srpske vojske Izrada priključka 08,00 14,00
22.07.2011 Vlasenica TS Podbirač Podbirač Zamjena dotrajalih stubova 09,00 14,00
22.07.2011 Vlasenica TS Vlasenica 10 Ulice: Srpskih ranjenika i Nikole Tesle Izrada priključaka 09,00 15,00
22.07.2011 Ugljevik TS Ravno Polje 2 Izlaz prema Janji Izrada priključaka 08.00 14.30
22.07.2011 Ugljevik TS Priboj 1 Izlaz centar Sanacija nn mreže 08.00 14.30
22.07.2011 Lopare T.S. Brijest Izlaz škola Sanacija nn mreže 08.00 14.00
SADRŽAJ SE NASTAVLJA NAKON OGLASA