Naplata korišćenja Google Maps

Od 1. januara naredne godine Google će naplaćivati korišćenje Google Maps API servisa za one subjekte koji imaju više od 25.000 poseta tokom dana.

HighTech
Web sajtovi, naročito oni kompanija koje nude i obezbeđuju putovanja i koji koriste Google Maps da obezbede korisnicima vezu sa destinacijama koje nude. Prema poslednjim informaicjama Google planira da naplaćuje $4 za 1000 pregleda nakon broja dozvoljenih pregleda. Google je odlučio da margina od koje će početi da naplaćuje upotrebe svojih servisa bude 25.000 poseta dnevno što će prema navodima predstavnika za štampu kompanije uticati tek na 0.35% korisnika servisa.