Sutra stručni seminar o afektivnoj vezanosti

U Bijeljini će sutra biti održan stručni seminar "Teorija afektivne vezanosti: Obrasci partnerske afektivne vezanosti - prepoznavanje i intervencija" na kojem će učestvovati 32 psihologa iz Republike Srpske, Federacije BiH i Brčko distrikta.

BIJELJINA

Predsjednik Udruženja psihologa za Semberiju i Majevicu Slađana Cvjetković rekla je Srni da je tema seminara upoznavanje o različitim obrascima partnerske emocionalne privrženosti i njihov uticaj na formiranje, kvalitet i održanje partnerske zajednice, njihovo prepoznavanje i stručna intervencija u oblasti partnerskih i porodičnih odnosa.

"Cilj je unapređenje kompetencije stručnjaka zaposlenih u socijalnoj zaštiti u pristupu ljubavnim i bračnim/vanbračnim partnerima, na osnovu teorijskih i istraživačkih implikacija teorije afektivne vezanosti. Osim razumijevanja bazičnih koncepata, akcenat je i na osposobljavanju stručnjaka za procjenjivanje kvaliteta partnerskih veza, te prepoznavanje i rad sa partnerima i djecom u situacijama visoko konfliktnih razvoda", navela je Cvjetkovićeva.

Cvjetkovićeva je naglasila da ovakvi seminari pomažu stručnjacima u prepoznavanju afektivnih obrazaca vezivanja kod djece/učenika, razumijevanju osnova vaspitnog stila roditelja i u prilagođavanju profesionalnih intervencija u savjetodavnom radu sa učenicima i roditeljima u oblasti obrazovanja.

Psiholozi podsjećaju da je potreba za vezanošću sa drugim bićem bazična ljudska potreba, baš kao potreba za hranom, te naglašavaju da bez nje nema opstanka.

Oni napominju da u djetinjstvu, od kvaliteta odnosa sa roditeljima i drugih važnih odraslih osoba, zavise obrasci afektivne vezanosti koje osoba ima i na osnovu kojih u odraslom dobu formira druge veze i odnose sa ljudima, posebno partnerske.

Na seminaru će učestvovati zaposleni u sistemu socijalne zaštite - u centrima za socijalni rad, nevladine organizacije, prvenstveno psiholozi i socijalni radnici koji su uključeni u rad sa partnerima, porodicom, djecom, ali i psiholozi i pedagozi zaposleni u obrazovnom sistemu.

Predavač će biti Tatjana Stefanović Stanojević, koja je profesor razvojne psihologije i istraživač u oblasti teorije afektivne vezanosti na odsjeku za psihologiju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Nišu.

Stanojevićeva je autor monografija "Emocionalni razvoj ličnosti", "Rano iskustvo i ljubavne veze", "Afektivna vezanost, razvoj, modaliteti i procena", "Kada kažemo ljubav, da li mislimo ljubav", "Afektivna vezanost i porodični odnosi: razvoj i značaj", autor je i većeg broja radova iz oblasti teorije afektivnog vezivanja koji su štampani u naučnim časopisima i zbornicima, a bila je i koautor nekoliko knjiga.

Seminar psihologa biće održan sutra od 10.00 časova na Pedagoškom fakultetu u Bijeljini, a izjave za novinare učesnici skupa daće u 9.45 časova u holu Pedagoškog fakulteta. Organizator je Društvo psihologa Republike Srpske, podružnica za Semberiju i Majevicu.