Informacija o stanju vodostaja na području Bijeljine

U skladu sa Upozorenjem Republičke uprave civilne zaštite i zaključcima Gradskog štaba za vanredne situacije, Odjeljenje za boračko-invalidsku i civilnu zaštitu – Odsjek za civilnu zaštitu i dalje intenzivno prati stanje vodostaja na području Grada.

BIJELJINA

U protekla 24 časa na području Grada Bijeljina palo je 16,7 lit./m² kiše, što je dodatno uticalo na znatan porast vodostaja manjih rijeka na području Grada.

S obzirom na to da je tokom noći došlo do slabljenja, a jutros i prestanka kišnih padavina na području Grada, postepeno opadaju vodotoci manjih rijeka, tako da nema opasnosti od ugrožavanja stambenih objekata.

Vodostaj rijeke Save je u znatnom porastu i jutros u 06:00 časova visina vodostaja na vodomjernoj stanici Jamena iznosio je 863 cm, odnosno u protekla 24 časa porastao je za 154 cm. Na vodomjernoj stanici Rača, u 07:00 časova, visina vodostaja iznosila je 469 cm, odnosno u protekla 24 časa zabilježen je porast od 112 cm.

Redovna odbrana od poplava u Semberiji uvodi se kada vodostaj rijeke Save u Rači dostigne kotu od +650 cm.
Vodostaj rijeke Drine takođe je u porastu, jutros u 06:00 časova, na vodomjernoj stanici Radalj iznosio je 245 cm, odnosno u protekla 24 časa porastao je za 53 cm. Redovna odbrana od poplava rijeke Drine na području Semberije uvodi se kada vodostaj na vodomjernoj stanici Radalj dostigne kotu od +450 cm. Protok rijeke Drine jutros u 06:00 časova na HE Zvornik iznosio je 752 m³/sek.

Nastavlja se sa daljim intenzivnim praćenjem stanja na području Grada. Obaveza svih nadležnih javnih službi i privrednih društava, koji su izvršioci zadataka po Planu zaštite i spasavanja od poplava u Gradu Bijeljina da, i dalje, budu u punoj pripravnosti kako bi po potrebi mogli efikasno realizovati planirane zadatke, s obzirom na to da je porast vodostaja rijeka Save i Drine znatan.