Raspored zaprašivanja komaraca za 12. i 13. jul

Suzbijanje odraslih formi komaraca na području Grada Bijeljina obaviće se 12. i 13. jula u vremenu od 04:00-07:00 i 18:00-23:30 časova, po rasporedu datom u Prilogu.

BIJELJINA

Tretiraće se odrasle forme komaraca sa zemlje, postupkom hladnog zamagljivanja, preparatom TiBi 24.

RASPORED ZAPRAŠIVANJA:

12. jul - VEČE: Popovi i Amajlije

13. jul - JUTRO: Centar, Galac, Sokolski dom, Veljko Lukić