Bijeljina: Paprene kazne za neuredna dvorišta

Komunalna policija grada Bijeljina najavila je da pojačava rad na terenu u cilju rešavanja problema neurednih dvorišta ne samo na području grada već i sela Semberije.

BIJELJINA

Odlukom o komunalnom redu grada Bijeljina propisano je da vlasnici, kao i korisnici zelenih površina uz poslovne i stambene zgrade, neizgrađenog građevinskog zemljišta, kao i drugih sličnih površina vidljivih sa ulične strane, moraju te površine redovno da održavaju u čistom i urednom stanju.

To podrazumeva da se na takvim površinama ne može nalaziti ostruga, divlje šiblje, otpad i slično. Istom odlukom, zabranjeno je da se u dvorištu i oko zgrada od ulične strane, drži otpad i dotrajale stvari (automobilske olupine, stare mašine, daske i slično) koje svojim izgledom i neredom narušavaju izgled naselja.

Načelnik Odeljenja komunalne policije Ratomir Draganić poziva sugrađane da urede dvorišta od ulične strane, odnosno da uklone otpad i pokose travu, kao i da dvorišta drže u čistom i urednom stanju.

- Kazne za ovaj prekršaj su visoke - za pravna lica od 3.000 do 6.000 konvertibilnih maraka, odgovorna lica u pravnom licu od 550 do 850 KM, preduzetnike od 700 do 1.000 KM, a za domaćinstva od 500 do 800 KM - kaže Draganić. - Predmet kontrole će biti i dvorišta, čiji vlasnici nisu trenutno u Bijeljini, pa da se ti vlasnici ne iznenade ukoliko ih prilkom dolaska u Bijeljinu sačeka prekršajni nalog za neuredno dvorište.