Električni trotinet nepoznanica u zakonima

Električni trotinet. Šta je to? Igračka ili prevozno sredstvo na vanjski pogon? Zakonski gledano, postoji ogromna razlika.

BIJELJINA

Zakoni u BiH i RS ne poznaju električne trotinete, već samo trotinete kao dječija prevozna sredstva kojima je dato svojstvo pješaka. Njima je dozvoljeno kretanje trotaorima i pješačkim stazama. Da li tu uključiti i ove sprave? To je dilema je sa kojom se susreću oni koji kontrolišu poštovanje propisa u saobraćaju, jer, mogu i moraju postupati samo po zakonu. A trenutno u Srpskoj i BiH nema ni upustva nadležnog ministarstva ili agencije.

Inspektor za saobraćaj Policijske uprave Bijeljina Radenko Knežević kaže da se električni trotineti ne mogu kretati kolovozom.

Naime, ako ih zakon ne poznaje, onda im nije ni dozvoljeno kretanje saobraćajnim trakama. Nasuprot tome brojni su svjedoci da se korisnici voze i gradskim ulicama. Vozači ih tretriraju kao bicikliste, iako nemaju vidljivih svjetlosnih oznaka. To je poseban problem noću. Na sreću, do sada niko nije stradao zbog toga.

Za razliku od biciklista, koji prilikom prelaska pješačkog prelaza moraju sići sa sjedišta i kao i svi pješaci preći preko zebre, vozači električnih trotineta ni to ne rade. Pješaci ih i inače posmatraju kao potencijalnu opasnost, jer su nečujni i brzo se kreću.

Ovakvo stanje će se, kako je nezvanično pojašnjeno, vjerovatno zadržati dok se na nivou BiH ne usvoji izmjena krovnog Zakona o saobraćaju.