“Neki od najboljih“ - predstavljanje talentovanih mladih ljudi Grada Bijeljina

U velikoj sali Centra za kulturu "Semberija" u petak, 20. septembra 2019. godine biće održana druga promocija talenata pod nazivom „Neki od najboljih“, sa početkom od 19:30 časova.

BIJELJINA

Grad Bijeljina je usvojio treći dokument „Omladinska politika Grada Bijeljina" za period od 2019. do 2023. godine, u kojem se jedna od pet oblasti bavi izvrsnošću mladih. U sladu sa dokumentom, u Centru za kulturu biće održana druga promocija talenata pod nazivom „Neki od najboljih".

Tokom ove manifestacije priliku da se predstave imaće talentovani mladi ljudi iz različitih oblasti, kao što su nauka, sport, muzika...

Ovaj događaj predstavlja jedan od načina promocije kvalitetnih ljudi koje Grad Bijeljina želi da zadrži i koji bi svojim znanjem, talentom i vještinama u budućnosti mogli doprinijeti razvoju i napretku Bijeljine.