Industrijska zona tri - Licitacija za prodaju zemljišta 11. novembra

Prodaja građevinskog zemljišta u Industrijskoj zoni tri u Bijeljini biće izvršena usmenim javnim nadmetanjem 11. novembra po početnoj cijeni od 15 KM po metru kvadratnom, navodi se u oglasu koji je danas objavljen.

BIJELJINA

Licitacija će biti održana u zgradi Gradske uprave sa početkom u 15.00 časova.

U oglasu o prodaji građevinskog zemljišta u svojini grada Bijeljina, koje je obuhvaćeno regulacionim planom "Industrijska zona tri", precizira se da je riječ o zemljištu koje je namijenjeno za izgradnju poslovno-proizvodnih objekata, sa akcentom na industriju i malu privredu.

Zemljište koje se prodaje opremljeno je osnovnom komunalnom infrastrukturom, saobraćajnicom, vodovodnom i elektrodistributivnom mrežom.

Na prodaju je ponuđeno zemljište čija je početna cijena 81.780 KM i 65.910 KM, a za učešće u licitaciji učesnici treba da uplate 10 odsto od prodajne cijene.

Prodajnu cijenu građevinske parcele učesnik licitacije sa kojim će se zaključiti ugovor može da plati jednokratno, sa umanjenjem cijene od 10 odsto, ili u 60 mjesečnih rata.