Ukupno slučajeva
522 (+4)
Preminuli
15 (+0)
Bijeljina po danima
Bijeljina kumulativno
Izvori: IZJZ / Bolnica Bijeljina | Portal Bijeljina Danas ne snosi odgovornost za posljedice nastale tumačenjem podataka! Detaljniji prikaz

Bijeljina: Maloljetnička delikvencija u porastu, najmlađi prestupnik imao samo 14 godina

Zbog izvršenja krivičnih djela, Policijskoj upravi Bijeljina u proteklih 11 mjeseci prijavljeno je 45 maloljetnih osoba, a prošle godine u istom periodu bilo ih je 30.

BIJELJINA
FOTO: RAS Srbija

Centar za socijalni rad, policija, tužilaštvo, škole i Ombudsmen za djecu preduzimaju niz aktovnosti kako bi preventivno djelovali na smanjenje maloljetničke delinkvencije.

Ohrabruju podaci da maloljetnici nisu počinili najteža krivična djela, ali je zabrinjavajuće da je starosna dob maloljetnih prestupnika sve niža. Najviše maloljetnih delinkvenata je uzrasta od 16 do 18 godina, njih troje je uzrasta od 14 do 16 godina, dok je jedno lice bilo mlađe od 14 godina.

Najčešće se radi o dječacima, ali su evidentirane i 3 djevojčice.

- Maloljetnici uglavnom rade krivična djela protiv imovine, prije svega to su krađe, teške krađe i oštećenje tuđe stvari. Zatim su tu krivična djela protiv života i tijela, nanošenje teških tjelesnih povreda i krivična djela iz oblasti zloupotrebe opojnih droga - kaže portparol Policijske uprave Bijeljina Aleksandra Marić.

Prema policijskim saznanjima, dodaje ona, ova krivična djela najčešće rade maloljetnici romske populacije, djeca iz nepotpunih porodica i djeca bez roditeljskog staranja, a evidentira se i značaj broj „povratnika u izvršenju", odnosno oni koji su od ranije poznati policiji.

Marićeva ističe da, u skladu sa Zakonom o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku, policija može maloljetnim delinkventima izreći mjere upozorenja, vaspitne preporuke i krivične sankcije.

Socijalni radnici, priholozi i pedagozi kao najčešće uzroke maloljetničke delinkvencije navode loše porodične odnose, vaspitnu zapuštenost, negativan uticaj vršnjačke grupe i modernih tehnologija, te nedovoljnu vaspitnu ulogu škole.

Psiholog Centra za socijalni rad Slavica Kovrlija kaže da je preventiva najvažnija.

- Prije svega rad s porodicom, jačanje porodičnih odnosa i veza, bavljenje djecom te ophođenje s njima onako kako to uslovno nalaže "prava porodica". Nije bitno da li imamo jednoroditeljsku ili kompletnu porodicu, uticaj roditelja je jako važan - ističe Kovrlija.

Ona apeluje na roditelje da potraže pomoć ukoliko im zatreba, naglašavajući da skrivanje i ignorisanje problema ne pomaže u njegovom rješavanju.

- Važan je i uticaj škole. Moramo vratiti povjerenje djece u obrazovanje i spriječiti ih da napuštaju školski sistem. Nažalost, imamo sve veći broj izostanaka i sve više roditelja koji pravdaju te izostanke, pružajući tako djeci lažnu podršku - kaže Kovrlija.

Posljednjih godina prava maloljetnih počinioca krivičnih djela u Republici Srpskoj, u skladu sa konvencijom Ujedinjih nacija, sve više se poštuju. Tako kancelarija Ombudsmena za djecu RS nema nijednu prijavu o kršenju prava maloljetnih delinkvenata.

Zamjenica ombdusmena za djecu RS Jovanka Vuković kaže da to ukazuje da je naše društvo postalo senzibilnije na pojavu maloljetne delinkvencije, kako u samom načinu sprovođenja krivičnih postupaka tako i primjeni postojećih propisa.

Jedan dom u Srpskoj

Stručnjaci upozoravaju da u Srpskoj postoji samo jedan dom u Banjaluci, u koji se smještaju maloljetnici sa društveno neprihvatljivim ponašanjem, ali isključivo oni koji su bez roditeljskog staranja.

Ova ustanova ima veoma ograničene kapacitete i može da zbrine samo 16 štićenika.

U nedostatku adekvatne ustanove za njihovo zbrinjavanje, pomoć nastoji da pruži Dnevni centar za djecu u riziku koji već par godina radi pri bijeljinskom Centru za socijalni rad, kroz koji je do sada prošlo oko 4.000 štićenika.