TVOJA REKLAMA

Predstavnik JU "Vode Srpske" na seminaru u Japanu

U organizaciji Japanske agencije za međunarodnu saradnju (JICA), u periodu od 6. januara do 22. februara 2020. godine, u gradu Kobeu u Japanu održava se program "Strategija otpornih društava na prirodne katastrofe".

U programu ukupno učestvuje sedam predstavnika, po jedan iz Indije, Srbije, Sveti Kristofer i Nevisa, Brazila, Bosne i Hercegovine i dva iz Egipata, a kao predstavnik Bosne i Hercegovine izabran je Ozren Đurić, zaposlenik JU "Vode Srpske" Bijelјina.

TEKST SE NASTAVLJA NAKON OGLASA

JICA je Japanska agencija za međunarodnu saradnju zadužena za pružanje bilateralne pomoći Vlade Japana za razvoj, kroz obezbjeđivanje tehničke saradnje, zajmova i bespovratne pomoći. Osnovni cilј JICA je da bude most između naroda Japana i naroda partnerskih zemalјa, koristeći zajedničke izvore znanja i iskustava. U svojoj bezinteresnoj težnji da učvrsti mir i doprinese ekonomskom razvoju, JICA nastoji da održi svoju posvećenost tako što obezbjeđuje aktivnu podršku regionu Balkana.

U proteklih 17 godina, koliko JICA pruža pomoć BiH, fokus je bio na hitnim projektima i obnovi, ali u poslјednje vrijeme JICA u BiH pomjera svoje prioritete ka promociji održivog ekonomskog razvoja i smanjenju rizika od katastrofa, uz istovremenu zaštitu čovjekove prirodne okoline.

Program "Strategija otpornih društava na prirodne katastrofe" je osmišlјen za promociju stvaranja otpornog društva razmjenom iskustava i dobre prakse u Japanu i zemlјama učesnicama. Program takođe teži tome da doprinose postizanju globalnih cilјeva "Sendai" okvira, pružanjem metoda za praktično sprovođenje lokalnih strategija-planova za smanjenje rizika od katastrofa.

Ovaj program sastoji se od svakodnevnih predavanja, obilaska određenih lokacija u Japanu, radionica i diskusija koje pružaju učesnicima znanje o uspostavlјanju strategije za društva otporna na katastrofe. Osim prenošenja znanja i iskustava o "odgovoru" na katastrofu, "oporavku i obnovi" i "spremnosti" u ciklusu upravlјanja katastrofama, ovaj program naglašava važnost prevencije, jer je prevencija najvažniji faktor za smanjenje rizika od katastrofe.

Takođe, učesnici imaju zadatak da tokom ovog programa i boravka u Japanu formulišu i predstave izvodlјiv akcioni plan za efikasno sprovođenje postojećih strategija za smanjenje rizika od katastrofa, verifikaciju-reviziju postojećih i izgradnju novih strategija.