Odbijenice za lažne sportiste i privrednike

  • BiH
  • 17. Feb 2020
  • 1120

Domaće službe spriječile su prošle godine na desetine stranaca u pokušaju da, pod plaštom učestvovanja na konferencijama i drugim događajima, nelegalno uđu u BiH, a nekoliko ih je protjerano jer su bili opasni po bezbjednost.

BiH

To je objelodanjeno u prvoj verziji izvještaja o radu Službe za poslove sa strancima BiH za 2019. godinu koji bi uskoro trebalo da budu upućen višim nivoima vlasti.

- Od drugih bezbjednosnih institucija primili smo informaciju za 29 bezbjednosno interesantnih stranih državljana. Pronađeno je 16 stranih državljana koji su protjerani jer predstavljaju prijetnju javnom poretku i bezbjednosti, a ostali se nisu nalazili na teritoriju BiH - naveo je direktor Službe za poslove sa strancima Slobodan Ujić.

Nadležni su, u procedurama rješavanja po zahtjevima za ovjeru pozivnih pisama na osnovu kojih su stranci pribavljaju vize za ulazak i boravak stranih državljana, ovjerili 4.452 pozivna pisma. Zbog uočenih pokušaja neregularnih migracija i u cilju zaštite bezbjednosnog sistema, odbijeno je 105 zahtjeva za ovjeru pozivnih pisama za strance koji dolaze iz migraciono visoko rizičnih zemalja, što je više nego godinu ranije.

U izvještaju je pojašnjeno da su inspektori i drugi nadležni razotkrili pokušaje stranaca da prijavljivanjem na poslovne konferencije, kulturne događaje, sajmove, sportska takmičenja te upoznavanjem državljana BiH na društvenim mrežama, isposluju ovjere pozivnih pisama na osnovu kojih bi podnijeli zahtjeve za izdavanje viza, došli u BiH, te pokušali ilegalno otići u EU.

- Pozivna pisma su odbijena i zbog sumnji u mogućnost nezakonitih migracija jer je utvrđeno da pozivalac ne raspolaže podacima o licima koja poziva, već se radi o nekom drugom interesu, a odbijenice su stigle i državljanima iz ratnih područja zbog sumnje u zloupotrebu legalnog ulaska u BiH, a nakon toga izlaska radi priključenja migrantskim tokovima i odlaska prema zemljama EU radi traženja azila - istaknuto je u dokumentu Službe za poslove sa strancima.

Otkrivene su i zloupotrebe viza na osnovu prethodno izdatih pozivnih pisama za dolaske na osnovu obrazovanja, radne dozvole, diplomatskih nota i slično.

- Kada je riječ o rješenjima o odbijanju zahtjeva za odobrenje/produženje privremenog boravka, najviše su rezultat preventivnih aktivnosti i utvrđenih činjenica o neispunjavanju opštih uslova, davanja pogrešnih podataka i namjernog prikrivanja okolnosti važnih za odobrenje boravka, otkrivanje sklopljenih fiktivnih brakova ili vanbračne zajednice sa državljanima BiH radi ostvarivanja migracionih prava, kao i činjenice da su se strani državljani vodili u evidencijama nadležnih organa kao prestupnici - piše u izvještaju gdje su nadležni podsjetili i na veliki migrantski talas sa kojim su se i lani borili.

Migrantski putevi

Nadležni su naveli da su se lani obistinile sumnje da će migrantska ruta skrenuti prema BiH.

- Ruta kretanja migranata ide iz pravca Srbije i Crne Gore preko BiH u Hrvatsku i u najvećem dijelu od istočne granice do Sarajeva i dalje ka Bihaću i Velikoj Kladuši, gdje se i najviše zadržavaju jer je to područje najbliže zelenoj granici prema Hrvatskoj i dalje prema zemljama EU što im je i konačan cilj. Povećan je, ipak, i njihov broj na drugim lokacijama - istaknuto je u izvještaju Službe za poslove sa strancima BiH.