Zabrana objavljivanja podataka lica pozitivnih na virus korona

  • BiH
  • 24. Mar 2020
  • 4101

Agencija za zaštitu ličnih podataka u BiH donijela je rješenje kojim se zabranjuje nadležnim organima na svim nivoima vlasti u BiH, uključujući entitetske i kantonalne štabove civilne zaštite, kao i drugim organima koji djeluju u vanrednoj situaciji u vezi sa pandemijom virusa korona, da objavljuju lične podatke o licima koja su pozitivna na novi virus, kao i osobama kojima su određene mjere izolacije i samoizolacije.

BiH

- Nalaže se nadležnim organima da odmah uklone i blokiraju lične podatke o licima koja su pozitivna na virus korona, kao i licima koja poštuju određene mjere izolacije i samoizolacije, čiji podaci su javno objavljeni - navodi se u rješenju.

U obrazloženju ovog rješenja navedeno je da je Agencija na osnovu saznanja da pojedini nadležni organi u BiH objavljuju lične podatke o licima pozitivnim na virus korona, kao i licima kojima su određene mjere izolacije i samoizolacije zbog pandemije virusa korona, pokrenula postupak za utvrđivanje zakonitosti takve obrade ličnih podataka.

Agencija je primila upit građana u kojem se ističe da je Kantonalni štab civilne zaštite Livanjskog kantona objavio lične podatke lica kojima je izdata naredba o izolaciji i samoizolaciji, iako velika većina nije kršila naredbu. Kao dokaz dostavljen je primjerak objavljenog spiska sa ličnim podacima 238 lica, saopšteno je danas iz Agencije.

Prema sadržaju dostavljenih dokaza, Uprava za inspekcijske poslove Livanjskog kantona objavila je "Popis osoba u izolaciji na dan 21. mart 2020. godine" u kojem su navedeni lični podaci svih lica kojima je naređena izolacija i samoizolacija.

Predmetni spisak sadrži lične podatke o imenu, prezimenu, godini rođenja, gradu/mjestu, zemlji iz koje je došlo lice, datumu početka izolacije, broju telefona.

Osim toga, neki drugi nadležni organi kao u Trebinju, Konjicu i Čeliću na isti ili sličan način su objavili spiskove lica pozitivnih na virus korona, kao i lica kojima je određena izolacija ili samoizolacija.

Agencija poručuje da je u sprovedenom postupku utvrdila da su nadležni organi koji djeluju u vanrednoj situaciji u vezi sa pandemijom virusa korona javno objavili lične podatke lica koja su pozitivna na novi virus, kao i lica kojima su određene mjere izolacije i samoizolacije, a te osobe nisu prekršile izdate naredbe.

Zakon o zaštiti ličnih podataka predstavlja osnovnu legislativu koja neposredno određuje obradu ličnih podataka.

Osnovni cilj ovog zakona je da svim licima na teritoriji BiH, bez obzira na njihovo državljanstvo ili prebivalište, obezbijedi zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, a naročito pravo na privatnost i zaštitu podataka u pogledu obrade ličnih podataka koji se na njih odnose.