FOTO Kvantaška pijaca otvorena, još da ima kupaca

Za lokalne proizvođače otvaranje bijeljinske Kvantaške pijace predstavlja siguran otkup ovogodišnjeg roda, ali i borba da povrate kupce, koji su, zbog privremenog zatvaranja pijace na Agrotržnom, kupovali poljoprivredne proizvode na drugim tržnicama u zemlji.

BIJELJINA

Korist od prodaje na Kvantaškoj pijaci najviše će imati semberski proizvođači, koji su bili već uveliko zabrinuti, kako i na koji način plasirati svoju robu na tržište, ujedno, ugroženi uvoznom konkurencijom.

"Zna se da na Arizoni dolazi roba iz Italije i Španije koja se legalno prodaje, dok smo mi ovdje u Bijeljini imali problem jer nismo imali gdje da plasiramo svoje domaće proizvode i ujedno smo gubili kontakte, jer su ljudi prestali da trguju. Takođe, prekinula se trgovina sa lancem marketa," izjavio je Mladen Lazić, proizvođač iz Golog brda.

Slaba prodaja nije mimoišla ni kvantaške zakupce, koji su, kao i proizvođači uvjereni da je potrebno određeno vrijeme, kako bi se kupci ponovo vratili na bijeljinsku pijacu.

Selma Karadarević, jedan od zakupaca na Kvantaškoj pijaci kaže da je robe dosta propalo u međuvremenu dok su bili zatvoreni, a da je prvi dan rada na Kvantašu uočen slab promet kupaca.

"Pijaca je otvorena, ali nema kupaca", dodaje Mladen Lazić, proizvođač iz Golog brda. On kaže da su kupci otišli na drugu stranu. Lazić vjeruje da će sa ponovnim otvaranjem Kvantaške pijace, vratiti se i kupci, jer se na tezgama pojavila I domaća roba.

Cijene su i dalje na nivou prošlogodišnjih, nešto više u odnosu na uvoznu robu, ali proces proizvodnje daleko kvalitetniji, tvrde proizvođači.

" Cijena krastavca iznosi oko dvije i po marke po kilogramu, identična, kao i prošle godine. Tikvice, isto, oko dvije marke, mladi kupus oko jednu marku, sve su to standardne cijene za rano povrće, proizvedeno na domaćem tržištu. Zato je nelogično da se krastavac prodaje iz Italije i Španije po cijeni od pola marke, jer to odmah pokazuje da ta roba nije zdrava," istikao je Mladen Lazić, proizvođač iz Golog brda.

Trenutno dvadesetak zakupaca obavlja prodaju na bijeljinskoj Kvantaškoj pijaci, ali ona je, prije svega, u funkciji domaće proizvodnje, sa čije adrese snabdijeva se veliki broj prodajnih mjesta u zemlji.