Pada cijena stoke u Semberiji

Veća ponuda od potražnje obara cijene stoke u Semberiji. Stočari od ranih jutarnjih časova na pijaci čekaju kupce koji dolaze iz okolnih opština Hercegovine i Federacije BiH.

BIJELJINA

Pandemija se značajno odrazila na kupovnu moć građana, a time i na potražnju na stočnim pijacama. Iz sedmice u sedmicu cijene se spuštaju od deset do 40 pfeninga po kilogramu žive vage.

Cijena prasića bila je dočetiri marke po kilogramu, a ovog utorka do pola marke jeftiniji.

- Prije dvadesetak dana ja sam prodao kući prasiće do 25 kg težine,pet maraka po kilogramu. Danas sam dovezao ove na pijacu, malo su teži. Izvagao sam 28 kilograma, prodao sam ih po 3,5 marke. To vam sve govori kakvo nam je tržište - rekao je Budimir Pantić iz Dvorova.Hrana skuplja, a svinje jeftinije - u klasi od 2,70 do 2,80 po kilogramu, što je za 20 pfeninga manje u odnosu na prošlu pijacu, dok su svinje van klase od 2,30 do 2,40 marke po kilogramu.

Cijena ovaca je ista -tri marke po kilogramu, dok se jagnjad mogu kupitii po cijeni od 4,50 marke po kilogramu - 50 pfeninga jeftinije u poređenju na prošlu pijacu.

Rijetki kupci razgledaju, cijenkaju se i pazare. Preprodavci se žale na smanjenu potražnju.

Stočari, kažu, da nemaju uslova da stoku prodaju na pijace u okruženju, pa prodaju po sistemu "koliko ko plaća" ili je vraćaju u štalei čekaju bolju cijenu.

Mnogi će, tvrde, zbog nesigurnog tržišta smanjiti proizvodnju.