TVOJA REKLAMA

Semberija bezbjednija od poplava

U Semberiji su u toku su završni radovi na izgradnji primarne kanalske mreže, koja je ključna za sprečavanje poplava u uslovima velikih voda sa padina istočne i jugoistočne Majevice i unutrašnjih slivnih površina. Veći dio radova, vrijednih oko 6,4 miliona KM, finansirala je Javna ustanova „Vode Srpske“, dok je Gradska uprava riješila pitanje imovinskih odnosa i pozajmišta – istakao je nakon obilaska radova na terenu gradonačelnik Bijeljine Mićo Mićić.

Semberija bezbjednija od poplava

On je naglasio da će rekonstrukcijom kanala Glogovac i Majevičkog obodnog kanala (MOK), u slučaju obilnih padavina i visokih vodostaja, gradsko jezgro Bijeljine zaštićeno od poplava.

TEKST SE NASTAVLJA NAKON OGLASA

- S obzirom na to da je Savski nasip završen, a uređenje i proširenje kanalske mreže se privodi kraju, ostaje da se izgradi Drinski nasip, kako bismo Semberiju potpuno zaštitili od poplava. Do sada je sve urađeno u skladu sa projektom koji je izrađen nakon poplava 2010. godine, a revidiran posle poplava 2014. godine, kada su pojedini odbrambeni pojasevi još više izdignuti - pojasnio je Mićić.

Drago Stajić, direktor kompanije „DiS", koja je izvođač radova na uređenju kanalske mreže, u dužini od 12 kilometara, najavio je završetak radova u roku.

- Preostalo je da se izravna 500 metara nasipa na MOK-u, čime je izvršena potpuna rekonstrukcija korita i nasipa. Korito je očišćeno od mulja, postavljene su stabilizacione grede koje štite od erozije i skinute sve ranije postavljene kaskade, da bi protok vode bio dobar. Rekonstruisane su i niske tačke na nasipu koje štite branjenu stranu. Sam nasip je proširen što je omogućilo veću visinu zida, a duž nasipa je izgrađen servisni put koji će biti korišćen u slučaju opasnosti od poplava za popravku i održavanje kanala. U narednih deset dana radovi će biti završeni, nakon čega će kanal biti predat „Vodama Srpske" - najavio je Stajić.

Obnovom kanalske mreže kroz Semberiju znatno je smanjen rizik od poplava, a zadovoljeni su i svi ekološki aspekti što će uticati na poboljšanje mikroklime i hidrološkog statusa u širem području Grada Bijeljina.