Počinje isplata dječijeg i materinskog dodatka za februar 2021.

Danas, 4. marta 2021. godine počinje redovna isplata prava na dodatak na djecu, prava na materinski dodatak, prava na pomoć za opremu novorođenčeta, prava na pronatalitetnu naknadu za trećerođeno i četvrtorođeno dijete i prava na naknadu roditelju – njegovatelju ili njegovatelju za mjesec februar 2021. godine.

BIJELJINA

Direktor JU Javnog fonda za dječiju zaštitu Nedeljko Jović naveo je da je za redovnu isplatu prava iz Zakona o dječjoj zaštiti za ovaj mjesec izdvojenoukupno 8.523.604,98 KM.

Februarska isplata dodatka na djecu obuhvata 14.576 djece, odnosno 9.892 korisnika - roditelja.

Za isplatu ovog prava obezbijeđeno je 1.167.109,66 KM.Materinskim dodatkom za mjesec februar obuhvaćeno je 5.456majki-porodilja, za isplatu koga je izdvojeno 2.209.680,00 KM.

Pored navedenih prava sutra počinje i isplata prava na pronatelitetnu naknadu za trećerođeno i četvrtorođeno dijete i prava na pomoć za opremu novorođenčeta.

Pravo na pronatalitetnu naknadu za trećerođeno i četvrtorođeno dijete ostvarile su 154 majke/porodilje, odnosno 135-oro trećerođene i 24-opo četvrtorođene djece.

Za isplatu ovog prava izdvojena je 91.800,00 KM .Za isplatu prava na pomoć za opremu novorođenčeta izdvojeno je 194.750,00 KM za 771 porodilju/majku, odnosno 779-oro djece/novorođenčadi.

Za isplatu prava roditelju njegovatelju ili njegovatelju izdvojeno je64.890,00 KM, za ukupno 459 roditelja/njegovatelja.

Takođe, za mjesec februar izdvojeno je i isplaćeno 4.795.375,32 KM po osnovu prava za refundaciju naknade plate za vrijeme korišćenja porodiljskog odsustva.

Obavještavaju se korisnici da se za ostvarivanje i preispitivanje uslova za ostvarivanje prava mogu obratiti poslovnicama JU Javnog fonda za dječiju zaštitu, u mjestima u kojima imaju prebivalište.

12°

  • 23:00

    12°C
  • 02:00

    11°C
  • 05:00

    10°C
Oblačno

★ BDBOX oglasi SVI OGLASI