Obaveljena kategorizacija: Primjena pravilnika na dronove čija je težina do 25 kilograma

Pravilnik o dronovima primjenjuje se na dronove čija je maksimalna težina od 249 grama do 25 kilograma, a ne primjenjuje se na dronove koji se koriste za potrebe policije, vojske, carine, službe traganja i spasavanja i drugih sličnih institucija, rečeno je danas Srni u Direkciji za civilno vazduhoplovstvo BiH.

BiH
FOTO: ALEKSANDAR GOLIĆ/RAS SRBIJA

Stručni saradnik za operacije vazduhoplova Nikola Jovanović istakao je da Direkcija za civilno vazduhoplovstvo izdaje potvrdu o evidenciji drona vlasnicima dronova čije je mjesto prebivališta u BiH ili pravnim licima čije je sjedište registrovano u BiH.

- Pravilnikom o dronovima je izvršena kategorizacija dronova po osnovu težine neposredno prije polijetanja, te vrste operacija koje se izvode dronom - nekomercijalne, komercijalne i radovi iz vazduha. Predviđena su i posebna odobrenja za udruženja modelara ili dron klubova da obavljaju aktivnosti unutar klubova - rekao je Jovanović.

On je podsjetio da je primjena Pravilnika o uslovima za izvođenja letačkim operacijama dronom počela u septembru prošle godine.

Jovanović je naveo da Direkcija planira da sprovođenje Pravilnika o dronovima sprovede u četiri faze - obrada zahtjeva za upis drona u evidenciju i organizovanje semirana u nekoliko gradova BiH kako bi vlasnici i operatori dronova bili informisani o navedenom dokumentu.

- Planirano je i sprovođenje ispita iz poznavanja propisa za operatore dronova, te izdavanje operativnih odobrenja za operatore dronova koji se deklarišu da izvode radove iz vazduha - pojasnio je Jovanović.

On je naveo da su Pravilnikom o dronovima definisana horizontalna rastojanja, kao i vertikalna ograničenja, s ciljem zaštite lica na zemlji, imovine, privatnosti, kao i ostalih učesnika u vazdušnom prostoru.

 

  • 05:00

    6°C
  • 08:00

    7°C
  • 11:00

    12°C
Oblačno

★ BDBOX oglasi SVI OGLASI