TVOJA REKLAMA

Kamerama disciplinuju bahate graničare

  • BiH
  • 08. Apr 2021.

Manjak kamera na graničnim prelazima na teritoriji BiH ostavlja veliki prostor za malverzacije, što potvrđuje i veliki broj žalbi na rad graničara kojima se stavlja na teren nedolično i drsko ponašanje te uzimanje mita, zbog čega su poslanici konačno odlučili da reaguju.

Kamerama disciplinuju bahate graničare

Sve analize su pokazale da svega 20 odsto prelaza ima uslove za dobar rad i da standarde zadovoljavaju uglavnom novoizgrađeni granični prelazi i međunarodni aerodromi, a na nekima nema kontrolnih kabina, prostorija za zadržavanje i detaljnije provjere, vaga, video-nadzora i signalizacije, što stvara velike poteškoće putnicima, špediterima i graničarima.

TEKST SE NASTAVLJA NAKON OGLASA

Poseban trn u oku je nepostajanje video-nadzora na svim prelazima, na šta su ukazali iz parlamentarnog Odbora za žalbe građana na nivou BiH nakon presjeka stanja u prošloj godini kada je riječ o podnesenim i opravdanim žalbama na rad pripadnika policijskih službenika u agencijama BiH.

U izvještaju o radu tog Odbora, koji je potpisao predsjednik Vjekoslav Vuković, piše da su zaprimili 161 žalbu na rad policijskih službenika, od čega se 131 odnosila na graničare, a ostale na rad službenika Agencije za istrage i zaštitu, Direkcije za koordinaciju policijskih tijela te ostalih. Neprimjerna komunikacija, zloupotreba položaja i neprofesionalno ponašanje policijskih službenika bile su najčešće zamjerke graničarima, a iz Odbora ističu da su u više navrata skretali pažnju Graničnoj policiji na obavezu poštovanja kodeksa ponašanja.

- Utvrđena je osnovanost u devet predmeta, te su podneseni prijedlozi za disciplinski postupak i to u osam predmeta za težu, a u jednom slučaju za lakšu povredu službene dužnosti - istaknuto je u izvještaju.

Od 14 slučajeva prijave koruptivnog djelovanja, osnovanost je dokazana u tri. Uslijedila su dva otkaza, jedna žalba je ocijenjena kao neosnovana, dok je u deset slučajeva navodi nisu mogli biti ni potvrđeni niti odbačeni, jer nije bilo dovoljno dokaza za to.

Odbor je pozdravio napore Granične policije u borbi protiv korupcije te cijeni značajne rezultate koji su u proteklom periodu postignuti.

- Kako je u istragama u značajnoj mjeri kao dokazni materijal korišćen video-nadzor, ističemo ponovo uspostavljanje funkcionalnog nadzora na svim prelazima kako bi se smanjila mogućnost koruptivnog djelovanja svela na najmanju moguću mjeru, a na šta smo ukazivali u zaključcima od 2016. do 2020. godine - istaknuto je to u izvještaju Odbora.

Nakon razmatranja tog izvještaja na posljednjoj sjednici Predstavničkog doma Parlamenta BiH usvojen je zaključak poslanika Predraga Kojovića, Aide Baručije, Mirjane Marinković Lepić i Damira Arnauta kojim je dat zadatak Ministarstvu bezbjednosti BiH da u roku od 30 dana pripremi informaciju i plan uspostave funkcionalnog sistema video-nadzora na svim graničnim prelazima.

Mirjana Marinković Lepić za "Glas Srpske" kaže da ne može da vjeruje da u današnje vrijeme ima prelaza na kojima nema rasvjete ni video-nadzora

- Svaki tržni centar ima video-nadzor, a na granici to nemamo na svim mjestima. Nevjerovatno. Uvijek dobijamo odgovor da je novac problem. U BiH ima novca, samo nije pravilno raspoređen. Izvještaj je pokazao da ne možemo kontrolisati granicu ako nemamo video-nadzor. Kako ćemo dokazati i ponašanje graničara i svih ostalih - upitala je Marinković Lepić.

Razlozi za podnošenje žalbi protiv službenika SIPA su se uglavnom, kako je navedeno, odnosili na neprofesionalno ponašanje i zloupotrebu položaja ili su rezultat ličnih sukoba između građanina i policijskog službenika. Slične zamjerke stigle su i na rad službenika u Direkciji za koordinaciju policijskih tijela BiH.

Društvene mreže

U izvještaju Odbora za žalbe građana je istaknuto da je bilo žalbi i zbog neprimjernog sadržaja u objavama policijskih službenika na društvenim mrežama. Sugerisano im je da se, zbog specifičnosti poslova i zadataka, suzdrže od objavljivanja informacija koje su usko vezane uz obavljanje službene dužnosti, te od objavljivanja informacija koje u sebi sadrže ili mogu sadržavati bilo kakav oblik političke konotacije.