Vode Srpske: Novi investicioni ciklus u vodoprivredi vrijedan 19 miliona evra

Republika Srpska započinje novi investicioni ciklus u vodoprivredi vrijedan 19 miliona evra za projekte zaštite od poplava koji bi trebali biti završeni do 2024. godine, najavljeno je iz Javne ustanove "Vode Srpske".

BIJELJINA

Za sanaciju rijeke Vrbas kroz gradsko područje Banjaluka biće investirano tri miliona evra.Vrijednost investicije za nadogradnju nasipa rijeke Bosne u Modriči je 3,8 miliona evra, a tri miliona evra planirano je za sanaciju crpnih stanica na području Srpca, Broda, Šamca i Bijeljine.

Za izgradnju Drinskog nasipa u Semberiji planirano je ulaganje 1,6 miliona evra za prvu fazu od ušća rijeke Janje u Drinu do ustave u Janji.

Predviđena je sanacija rijeke Miloševice u Prijedoru vrijedna 1.660.000 evra, regulacija rijeke Studeni Jadar u Milićima vrijedna 750.000 evra i sanacija korita rijeka Liješanj i Grab u Doboju, što je investicija od milion evra.

Biće investirano 400.000 evra u regulaciju rijeke Jošavke u opštini Jezero, za revitalizaciju kanala Borna na području Gradiške 400.000 evra, a 1,1 milion evra vrijedna je investicija u prvu fazu regulacije rijeke Hoče u Zvorniku.

Za sanaciju kanalske mreže na području pumpne stanice "Đurići" Tinja - Tolisa u Donjem Žabaru vrijednost investicije je pola miliona evra.Ugovor o nadzoru nad realizacijom projekta vrijedan je 1,3 miliona evra, a rezervna sredstva iznose 490.000 evra.

Iz "Voda Srpske" navode da je nakon uspješnog provođenja projekta "Hitna pomoć i zaštita od poplava u Republici Srpskoj" za koji je 2014. godine odobren kredit od 55 miliona evra, Evropska investiciona banka odobrila novi kredit od 19 miliona evra za projekte zaštite od poplava u Republici Srpskoj.

18°

  • 11:00

    18°C
  • 14:00

    19°C
  • 17:00

    19°C
Umjereno oblačno

★ BDBOX oglasi SVI OGLASI