Korigovati odluke o subvencijama za novorođenčad i djecu koja idu u privatne vrtiće

Odbornici Skupštine grada Bijeljina završili su današnje zasjedanje saglasni da odluke koje se odnose na subvencije za novorođenčad i djecu idu u privatne vrtiće ne treba donositi ishitreno, a nastavak sjednice zakazan je za 15. jun, kada će razmatrati izještaje javnih preduzeća i ustanova o prošlogodišnjem radu.

Korigovati odluke o subvencijama za novorođenčad i djecu koja idu u privatne vrtiće

"Odbornici su ukazali da ima prostor da se unaprijedi odluka za subvencije za novorođenčad, da bi prijedlog odluke trebalo korigovati i možda povećati iznos. Sporno je u sadašnjem prijedlogu mnogo toga, pa je vraćen za prvu narednu sjednicu", rekao je predsjednik Skupštine grada Aleksandar Đurđević.

TEKST SE NASTAVLJA NAKON OGLASA

On je dodao da su svi odbornici, zajedno sa gradonačelnikom, saglasni da ne treba ishitreno donositi ovakve odluke da se ne bi načinila neka vrsta diskriminacije prema novorođenoj djeci, njihovim roditeljima i djeci koja idu u vrtiće.

Đurđević je naveo da su u drugom dijelu sjednice usvojili odluke o stipendiranju učenika i studenata, finansiranju naučno-istraživačkih radova, nagrađivanju učenika, kao i o omogućavanju prevoza lica sa invaliditetom.

Na današnjem zasjedanju usvojene su i odluke koje se tiču izvršenja budžeta, odluke koje se odnose na pristupanje strateških dokumenata i odluke koje imaju imovinsko-pravni karakter.

Đurđević je istakao da je današnja sjednica protekla u fer i korektnoj diskusiji, a nastavak je zakazan u utorak, 15. juna u 9.00 časova u Centru za kulturu Semberije.