Predložene mjere za jačanje bezbjednosti u školama u Srpskoj

Vlada Republike Srpske usvojila je danas Informaciju o stanju bezbjednosti sa prijedlogom Programa mjera za jačanje bezbjednosti i sprečavanja nasilja u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima u Srpskoj, saopšteno je iz Vlade Srpske.

Predložene mjere za jačanje bezbjednosti u školama u Srpskoj
FOTO: Vlada RS

Vlada Srpske zadužila je Ministarstvo prosvjete i kulture da, pored redovnih aktivnosti koje preduzima u okviru svoje resorne nadležnosti u cilju jačanja bezbijednosti u školama, dodatno djeluje u pravcu stvaranja stimulativnog i sigurnog okruženja za svu djecu.

TEKST SE NASTAVLJA NAKON OGLASA

Ministarstvo prosvjete i kulture i Ministarstvo finansija zadužena su da, u skladu sa raspoloživim sredstvima u Budžetu za 2023. godinu, obezbijede sredstva za finansiranje prioritetnih mjera, kao i da u kontinuitetu planiraju posebne pozicije u budžetu namijenjene za finansiranje mjera za jačanje bezbjednosti i sprečavanja nasilja u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima u Srpskoj.

Ministarstvo prosvjete i kulture zaduženo je da u saradnji sa jedinicama lokalnih samouprava sprovodi aktivnosti na poboljšanju materijalno-tehničkih uslova u školama i đačkim domovima, u skladu sa usvojenim Programom mjera.

Na prijedlog Ministarstva prosvjete i kulture formiraće se interresorni tim na nivou Vlade Srpske koji će činiti predstavnici Ministarstva prosvjete i kulture, Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite, Ministarstva pravde, Ministarstva uprave i lokalne samouprave, Ministarstva za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo i Ministarstva porodice omladine i sporta.

TEKST SE NASTAVLJA NAKON OGLASA

Mjere koje su predložene odnose se na sljedećih 11 prioriteta: unapređenje zakonodavnog okvira za prevenciju nasilja, poboljšanje materijalnih i tehničkih uslova, prikupljanje podataka o nasilju i u vezi sa prevencijom nasilja, te praćenje promjena tokom vremena, sprečavanje nasilja unapređenjem nastavnog plana i programa, kadrovsko jačanje stručne službe, rad s nastavnicima, vaspitačima u đačkim domovima, stručnim saradnicima i direktorima.

Tu su još i unapređenje programa za prevenciju nasilja, uključivanje roditelja u aktivnosti sa ciljem sprečavanja nasilja, uključivanje zajednice u aktivnosti s ciljem sprečavanja nasilja, provođenje medijske kampanje o prevenciji nasilja u školama, analiza, te praćenje stanja i ocjena pristupa u borbi protiv nasilja.

Zadatak interresornog tima je da vrši koordinaciju aktivnosti tokom sprovođenja mjera utvrđenih Programom mjera kako bi se unaprijedio protok i razmjena informacija u vezi vršnjačkog nasilja između nadležnih ministarstava, navodi se u saopštenju.

Sve naprijed navedeno govori o potrebi dodatnog djelovanja na suzbijanju i sprečavanju nasilja na svim nivoima društva, počevši od škole i porodice.

Odnosi između nastavnika i učenika, načini poučavanja, mjere sigurnosti, uključenost roditelja u školski život djece, kao i odnosi među učenicima oblikuju školsko okruženje i klimu u kojoj se učenici vaspitavaju i obrazuju, navodi se u saopštenju.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, Twitter nalogu i uključite se u našu Viber zajednicu.

SADRŽAJ SE NASTAVLJA NAKON OGLASA