Javni oglas za finansiranje projekata udruženja građana na području grada Bijeljina

Raspisuje se javni oglas za finansiranje projekata udruženja građana na području Grada Bijeljina u skladu sa Odlukom o postupku za dodjelu sredstava udruženjima građana na području Grada Bijeljina iz sredstava budžeta Grada Bijeljina za 2024. godinu u ukupnom iznosu od 200.000 KM sa ekonomskog koda 415 200 i budžetskih stavki:

Javni oglas za finansiranje projekata udruženja građana na području grada Bijeljina

- „Sredstva za finansiranje projekata udruženja građana“ TEKST SE NASTAVLJA NAKON VIDEO OGLASA

TEKST SE NASTAVLJA NAKON OGLASA

- „Sredstva za kulturu“

- „Sredstva sufinansiranje razvoja omladinskih organizacija“

- „Sredstva za kulturne manifestacije, Višnjićevi dani, Majske muzičke svečanosti i dr.“

TEKST SE NASTAVLJA NAKON OGLASA

- „Nacionalne manjine“

Sredstva se dodjeljuju udruženjima građana koja su registrovana u Bosni i Hercegovini, odnosno Republici Srpskoj, imaju sjedište na području Grada Bijeljina i čiji se projekti u cjelosti realizuju na području Grada Bijeljina.

Minimalan iznos sredstava za finansiranje projekata udruženja građana iz budžeta Grada Bijeljina je 1.000 KM, dok je maksimalan iznos sredstava za finansiranje projekata udruženja građana 7.000 KM.

Sredstva planirana budžetom Grada raspodjeljuju se udruženjima čiji projekti:

- pomažu rješavanju problema osoba sa posebnim potrebama, starih osoba, omladine, porodica nezaposlenih, izbjeglica i povratnika,

- pomažu rješavanju problema boraca (učesnici svih ratova), porodica poginulih, ratnih vojnih invalida, mirnodopskih vojnih invalida, civilnih invalida, porodica civilnih žrtava rata i logoraša,

- afirmišu kulturne potencijale i kulturne posebnosti Grada, inicijative i aktivnosti u cilju podizanja urbane kulture,

- afirmišu i pomažu u realizaciji principa javnosti u radu državnih organa i organizacija koje se dijelom ili u potpunosti finansiraju javnim prihodima,

- afirmišu javnost rada i pomažu u procesu transformisanja lokalne samouprave u savremeni servis za pružanje usluga građanima,

- pomažu razvoj sporta i fizičke kulture,- afirmišu,  pomažu i unapređuju očuvanje životne sredine i podižu nivo ekološke kulture,

- afirmišu i pomažu razvoj sela, očuvanje istorije, tradicije i običaja,- afirmišu i pomažu poljoprivrednu proizvodnju,

- pomažu rješavanju potreba građana na socijalnom i obrazovnom nivou,

- uključuju i angažuju veći broj volontera.

Javni oglas za raspodjelu sredstava traje 21 dan od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Grada Bijeljina“.

Više informacija na:https://www.gradbijeljina.org/sr/news/obavjestenja/konkursi/6009.javni-oglas-za-finansiranje-projekata-udruzenja-gradana-na-podrucju-grada-bijeljina.html

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, Twitter nalogu i uključite se u našu Viber zajednicu.

SADRŽAJ SE NASTAVLJA NAKON OGLASA