Raspisan konkurs za upis 120 kadeta na Policijsku akademiju

Ministarstvo unutrašnjih poslova /MUP/ Republike Srpske raspisalo je javni konkurs za upis 120 kadeta na Policijsku akademiju Banjaluka.

Raspisan konkurs za upis 120 kadeta na Policijsku akademiju

Iz MUP-a je saopšteno da je riječ o 100 kandidata muškog i 20 ženskog pola.

Za Policijsku upravu Banjaluka predviđen je upis 29 kadeta muškog i šest ženskog pola, Policijsku upravu Doboj 30 kadeta muškog i pet ženskog pola, a za Policijsku upravu Trebinje 10 kadeta muškog i dva kadeta ženskog pola.

Za Policijsku upravu Prijedor predviđen je upis 21 kadeta muškog i četiri kadeta ženskog pola, a za Policijsku upravu Gradiška 10 kadeta muškog i tri ženskog pola, navodi se u saopštenju.

Pravo učešća na konkursu imaju kandidati koji imaju državljanstvo Republike Srpske, odnosno BiH, kao i oni koji na dan zatvaranja konkursa imaju najmanje 18 godina i da nisu stariji od 25 godina.

"Potrebno je da imaju najmanje četvrti stepen stručne spreme, te da su psiho-fizički sposobni za rad, što se utvrđuje na osnovu ljekarskog uvjerenja izdatog od nadležne zdravstvene ustanove", napomenuli su iz MUP-a.

Konkursom je, takođe, predviđeno da protiv kandidata nisu pokretani krivični postupci, kao i da mu pravosnažnom presudom nije izrečena kazna za krivično djelo za koje se goni po službenoj dužnosti, osim za krivična djela ugrožavanja javnog saobraćaja za koja je pravnosnažnom presudom izrečena kazna zakona do šest mjeseci.

Uslov je i da kandidat nije kažnjen za prekršaj sa obilježjem nasilja, te da dosadašnje ponašanje, navike i sklonosti ukazuju na njegovu podobnost za obavljanje policijskih poslova.

"Potrebno je i da lice nije otpušteno iz institucija državne uprave ili iz vojne službe u BiH po osnovu izrečene disciplinske mjere u posljednjih pet godina ili da licu u toku trajanja disciplinskog postupka, a prije izricanja konačne odluke o disciplinskoj odgovornosti, nije na lični zahtjev prestao radni odnos u posljednjih pet godina", istakli su iz MUP-a.

Potrebno je i da kandidati posjeduju vozačku dozvolu B kategorije.

Zainteresovani kandidati koji završavaju četvrti razred srednje škole u školskoj 2023/2024. godini mogu učestvovati na ovom konkursu s tim što umjesto dokaza o završenom četvrtom stepenu stručne spreme, prilažu svjedočanstva završena tri razreda srednje škole.

Uvjerenje ili svjedočanstvo o završenom četvrtom razredu s prosječnom ocjenom i diplomu završene srednje škole treba da dostave odmah nakon izdavanja, a najkasnije do 30. juna.

Sve potrebne informacije zainteresovani kandidati mogu dobiti na internet stranici MUP-a mup.vladars.rs, ili na telefon - 051/330-801.

Konkurs je otvoren do 7. juna. TEKST SE NASTAVLJA NAKON VIDEO OGLASA

TEKST SE NASTAVLJA NAKON OGLASA

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, Twitter nalogu i uključite se u našu Viber zajednicu.

SADRŽAJ SE NASTAVLJA NAKON OGLASA